PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (25 tháng 4/2010)vũng_nước
20-04-2010, 09:53 PM
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C
25 tháng 4/2010


BÀI ĐỌC I: Cv 13, 14. 43-52
"Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất". Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 5
Đáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.
2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ.

BÀI ĐỌC II: Kh 7, 9. 14b-17
"Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: "Đây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Đấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 14
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 10, 27-30
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một". Đó là lời Chúa.
http://suyniem.com/pics/jesus/Zacchaeus1.jpghttp://suyniem.com/Tin Mung HN/cn4psC.mp3SUY NIỆM TIN MỪNG
NGHE, BIẾT VÀ THEO CHÚAĐây là những lời chí tình từ miệng Chúa Giêsu: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời..." Những chữ quan trọng dành cho chiên của Chúa: Nghe, biết và theo Chúa, để được sống đời đời. Như thế trước hết muốn biết và theo Chúa, chiên của Chúa rất cần nghe được tiếng Ngài. Câu hỏi dành cho chiên là tại sao và làm cách nào để nghe được tiếng Chúa?

Ta có thể nói, các thực tại tiếng nói quanh chúng ta, trước hết có thể giúp phân biệt nhiều loại tiếng khác nhau: như tiếng của chính mình, tiếng của tha nhân, tiếng của thế giới vật chất, tiếng của các loại cám dỗ như quyền lực, danh vọng, xác thịt và ma quỷ... và tiếng của những lý thuyết sai lầm! Trong những thực tại tạo nên các thứ tiếng khác nhau ấy, thì thực tại tiếng nói của chính mình ầm ĩ và làm lu mờ tiếng Chúa nhiều nhất; vì thế một trong các điều kiện tối quan trọng trong việc theo Chúa là phải từ bỏ chính mình (bao gồm ý riêng và các hoàn cảnh thực tại cuộc sống). Ta có thể nói, ý riêng mình là cản trở đầu tiên và mạnh mẽ nhất che khuất tiếng Chúa.

Các thực tại khác như tha nhân và thế giới vật chất cũng là những tiếng mời gọi đáng kể và rất mạnh mẽ đóng góp vào việc ngăn chặn tiếng Chúa. Dựa vào luật Chúa: Phải thờ phượng Ngài trên hết mõi sự, cho thấy các thực tại trên không nhiều thì ít đã lôi kéo các chiên của Chúa xa dần Ngài, chỉ vì coi trọng tha nhân và vật chất hơn Ngài, hoăc lầm lẫn giữa nhu cầu vật chất và việc thờ phượng yêu mến Chúa. Hơn thế, hằng ngày tiếng thế gian cứ văng vẳng bên tai dưới rất nhiều hình thức, nên chiên khó nhận ra tiếng Chúa, vì tiếng của Ngài ở rất sâu trong đáy tâm hồn và thường lại rất thinh lặng!

Ngoài ra, các thực tại sai lầm của những lý thuyết cũng hay đánh lừa lương tâm và sự thiếu nhân thức ngay thẳng của những con chiên Chúa, đã làm cho chúng xa đàn. Từ khi có Giáo Hội Chúa, chúng ta thấy không biết bao con chiên đã đi xa bày! Vì thế, các chiên rất cần tiếp xúc với Lời Chúa và nhờ sự hướng dẫn của Giáo Hội, để nhận ra tiếng nói chân chính của Chúa trong đời sống Đạo.

Quả thật nghe được tiếng Chúa hết sức quan trọng, bời vì có lắng nghe, mới có thể nhận biết Chúa; và một khi nhận biết Chúa, mới có thể bước đi theo Ngài. Và biết Chúa và đi theo Ngài sẽ là tất cả con đường của Đạo, đúng hơn là dây tương quan thân tình của tình yêu chiên dành cho Chúa. Ai nghe được tiếng Chúa, biết Chúa và theo Ngài, thì dĩ nhiên sẽ được sống trong đồng cỏ xanh tươi Nước Trời, điều mà Chúa nói là sự sống đời đời. Tất cả con đường của Đạo sẽ dẫn chiên của Chúa tới đó, vì họ thuộc về Ngài, và sẽ chẳng có ai có thể cướp được họ khỏi tay của Ngài như Ngài đã hứa.

Lm. Raphael Xuân Nguyên