PDA

View Full Version : Chương trình DÂNG HOA KÍNH MẸ Tháng 5 của Hội Bầu Hồng Phúc!Masafot
21-04-2010, 11:54 AM
Chị em bầu Hồng Phúc Miền Bắc thân mến!
Mỗi độ tháng năm về, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria, là đoá hoa đẹp nhất của trần gian. Hòa cùng tâm tình đó, Hội Bầu Hồng Phúc Miền Bắc tổ chức chương trình DÂNG HOA KÍNH MẸ cùng với cộng đoàn Giáo xứ Thái Hà. Chương trình cụ thể như sau:

Thời gian:Chúa Nhật ngày 02/05/2010
Địa điểm: Tại nhà thờ Giáo Xứ Thái Hà

9h00: Tập trung tại khuôn viên Nhà thờ Thái Hà
9h5 - 9h10: Ổn định chỗ ngồi, thông báo chương trình, tập hát
9h10 – 9h30h: Dâng hoa kính Mẹ
* Lời nguyện mở đầu
* Dâng hoa riêng: Bài Một Trời Hoa
* Dâng hoa chung Hội Bầu: Bài Nữ Vương Hòa Bình
9h30 – 9h55: Hiệp thông dâng hoa cùng GX Thái Hà
10h - 11h: Thánh lễ Tạ ơn.
11h – 12h ... :Chia sẻ tin tức chị em bầu trong tháng.

Mến mời các anh chị bầu bí ở khắp mọi miền tới tham dự buổi dâng hoa Kính Đức Mẹ và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cùng cầu nguyện cho nhau.


Thay mặt BĐH Hội Bầu Miền Bắc
Em Masafot

Xin Chúa chúc lành cho những công việc chuẩn bị của chúng con, xin cho chúng con làm mọi việc vì lòng yêu mến Mẹ Maria!

Masafot
03-05-2010, 11:56 AM
Một vài hình ảnh ...

http://www.chuacuuthe.com/images/01%20iem%20muon.jpg (http://www.chuacuuthe.com/images/01%20iem%20muon.jpg)

http://www.chuacuuthe.com/images/02%20hiem%20muon.jpg (http://www.chuacuuthe.com/images/02%20hiem%20muon.jpg)

http://www.chuacuuthe.com/images/03%20hiem%20muon.jpg (http://www.chuacuuthe.com/images/03%20hiem%20muon.jpg)

Nguồn: http://www.webwarper.net/ww/~av/www....i-2/index.html (http://www.webwarper.net/ww/%7Eav/www.chuacuuthe.com/photos/hanh-h%C6%B0%C6%A1ng-thai-ha-c%E1%BB%A7a-cac-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-hi%E1%BA%BFm-mu%E1%BB%99n-mang-thai-2/index.html)