PDA

View Full Version : Các website về Kinh Thánh OnlineBMK
19-04-2008, 11:59 PM
Kinh Thánh Cựu Ước (http://catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible/vnoldtes.htm) (Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Kinh Thánh Tân Ước (http://catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible/vnnewtes.htm) (Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Kinh Thánh Cựu Ước (http://catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible2/cuuuoc.htm) (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Kinh Thánh Tân Ước (http://catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible2/tanuoc.htm) (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Kinh Thánh của Các Bạn Trẻ (http://catholic.org.tw/vntaiwan/trebible/trebible.htm)
Các Bài Ðọc Lời Chúa Trong Thánh Lễ Hằng Ngày (http://catholic.org.tw/vntaiwan/loichua/loichua.htm)
Tiểu Dẫn và Chú Giải Tân Ước theo TOB (http://catholic.org.tw/vntaiwan/tob/tob.htm)
Suy Niệm Về Chúa Giêsu Theo Phúc Âm Thánh Marcô (http://catholic.org.tw/vntaiwan/kito/kito.htm)
Suy Niệm Tin Mừng và Bài Giảng Thánh Lễ (http://catholic.org.tw/vntaiwan/vnhomily.htm)
Sách Lễ Roma, các Lời Nguyện Thánh Lễ (http://catholic.org.tw/vntaiwan/sachleroma/sachleroma.htm)
Tân Ước OnLine (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=vni) (Tân Ước, tìm theo đoạn, câu....)