PDA

View Full Version : Hội dòng nữ tu thừa sai Đức Mẹ Trinh Vươngmariakimyen
02-05-2010, 10:11 AM
Linh đạo của Dòng Trinh Vương là : TINH THẦN THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG PHÚC ÂM hệ tại việc trở nên con nhỏ của Cha trên trời, nhờ Mẹ Maria theo gương Chúa Giêsu thơ bé.


HỘI DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH VƯƠNG


Sơ lược tiểu sử
LINH MỤC ĐAMINH BÊNAĐÔ MARIA
BÙI KHẢI HOÀN, CMC
ĐỒNG SÁNG LẬP DÒNG TRINH VƯƠNGhttp://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/Cha%20Bernado.jpgLinh mục Đaminh Bênađô Maria Bùi Khải Hoàn (Đaminh Bùi Quang Trung)


Sinh ngày 24.11.1919 tại Trà Lũ, Trà Đoài, Xuân Trường, tỉnh Nam Định, giáo phận Bùi Chu.


Lãnh bí tích Thánh Tẩy ngày 30.11.1919, thánh hiệu Đa-minh, tại Đền Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai, Bùi Chu.


Ngày 14.12.1947 : chịu chức Linh Mục tại Quần Phương - Bùi Chu, do Đức Giám mục Đaminh Hồ Ngọc Cẩn.
Châm ngôn của Cha :


“ADVENIAT REGNUM SACRATISSIMORUM CORDIUM” (AR SS CC) “Xin cho Nước Hai Trái Tim Cực Thánh trị đến”.


Sau khi Thụ Phong Linh Mục, được bổ nhiệm làm Cha phó xứ Thức Hóa, Bùi Chu, linh hướng Dòng Mân Côi và Trường Thử Trung Linh.


Ngày 02.02.1953 : Gia nhập Tập viện Dòng Đức Mẹ Đồng Công, Cha được nhận tên mới: “Bênađô Maria Bùi Khải Hoàn”, theo Tục lệ của Dòng.


Ngày 25.3.1954 : Tuyên Khấn lần I trong Dòng Đức Mẹ Đồng Công.


* Được giao trách nhiệm xây dựng Dòng Trinh Vương.
Ngày 10.11.1954 : Được Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi và Cha Sáng Lập Dòng Đồng Công Đaminh Maria Trần Đình Thủ cử đến giúp chị em Dòng Trinh Vương, lúc đó là Dòng Mến Thánh Gía Bùi Chu mới di cư vào Sài Gòn, đang trọ tại Dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm, chuẩn bị đi định cư tại Ngũ Hiệp, thuộc tỉnh Mỹ Tho.


Tháng 02.1956 : Cha đưa Dòng Mến Thánh Gía từ Mỹ Tho, về định cư tại Bùi Môn, Hóc Môn, Gia Định.


Ngày 25.3.1958 : Cha tuyên khấn trọn đời trong Dòng Đồng Công.


Tháng 5.1959 : Cha viết Hiến Pháp cho Dòng và xin đổi tên “Mến Thánh Gía Bùi Chu” thành “Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương” (gọi tắt là Dòng Trinh Vương).


* Sau biến cố 30.04.1975
Ngày 05.05.1975 : Được phép Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn văn Bình và Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Cha cùng với chị em chuyển trụ sở chính của Dòng từ Bùi Môn lên nông trại Trinh Vương Phú hiệp, Di Linh, Lâm Đồng, thuộc giáo phận Đà lạt.


Năm 1991, Cha cùng Hội Đồng Dòng tu chính Hiến Pháp cho phù hợp với Giáo Luật mới (1983) và những giáo huấn mới của Giáo hội về đời sống thánh hiến.


Cha Đaminh Bênađô Maria Bùi Khải Hoàn được Chúa gọi về ngày 03.02.2006, Hưởng thọ 87 tuổi, 59 năm Linh Mục, 52 năm Khấn Dòng, và cũng 52 năm là Cha của Hội Dòng Trinh Vương.


Suốt 52 năm đồng hành với Hội Dòng Trinh Vương, Cha Bênađô Maria không ngừng nỗ lực lo cho chính mình nên thánh, cả khi tuổi già sức yếu; đồng thời khuyến khích, thúc giục và luôn thao thức tìm mọi phương tiện có thể để giúp chị em sống trọn hảo ơn gọi thánh hiến.
LƯỢC SỬ HỘI DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH VƯƠNGhttp://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/nha%20nguyen.jpg


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/trong%20nha%20nguyen.jpg

1. Nguồn gốc:
Hội Dòng Trinh Vương ban đầu là Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu được Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám Mục Bùi Chu, ban sắc thiết lập (Decretum erectionis) ngày 14.9.1953. Đức Cha trao trách nhiệm huấn luyện tinh thần cho Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, Vị Sáng Lập Dòng Đức Mẹ Đồng Công.
Do hiệp định Genève, tháng 7 năm 1954, tất cả chị em Dòng Mến Thánh Gía Bùi Chu di cư vào Sài Gòn, gồm 3 chị khấn, 6 Tập sinh. Ở lại Bùi Chu chỉ còn một số chị lớn tuổi, không có lời khấn.
Ngày 10.11.1954, Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ cùng với Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi uỷ thác việc coi sóc Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu cho Cha Bênađô Maria Bùi Khải Hoàn (Đaminh Bùi Quang Trung), một thành viên của Dòng Đức Mẹ Đồng Công.


2. Hiến Pháp và tên Dòng:
Vì Dòng Mến Thánh Gía Bùi Chu chưa có Hiến Pháp riêng, nên tháng 5 năm 1959, với sự ưng thuận của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Cha Bênađô Maria viết Hiến Pháp cho Dòng theo mẫu của Thánh Bộ Truyền Giáo, đồng thời xin đổi danh hiệu “Mến Thánh Giá Bùi Chu” thành “Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương” (gọi tắt là Dòng Trinh Vương).


Ngày 30.4.1960 Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi viết thư sang Tòa Thánh xin duyệt bản Hiến Pháp và việc đổi tên Dòng.


Với văn thư N.96/66 ngày 28.01.1966 gửi về Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn, Toà Thánh đã chấp thuận bản Hiến Pháp và việc đổi tên Dòng.


Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, bằng văn thư số 365/66 ngày 14.5.1966, đã ban sắc lệnh công bố Hiến Pháp và đổi tên Dòng.


Theo nguồn gốc và những công việc Cha Bênađô Maria Bùi Khải Hoàn đã làm cho Hội Dòng Trinh Vương, Toà Thánh đã xác định :
- Đức Giám Mục Pière Lambert de la Motte là Vị “Sáng Lập trong lịch sử” của Hội Dòng,
- và Cha Bênađô Maria Bùi Khải Hoàn, CMC, là Vị “Đong Sáng Lập” của Hội Dòng, (Do Bộ các Tu hội Đời Sống Thánh Hiến và Hội Đời Sống Tông Đồ, văn thư số DD, 2455-1/98, ngày 18.9.1999).


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/DongTrinhVuong2008a.jpg
3. Một vài sinh hoạt của chị em
a/ Trước 30.4.1975 : Phần đông chị em làm công tác giáo dục tại 2 trường trung học và 6 trường tiểu học tại các xứ đạo có thiết lập cộng đoàn.
Ngoài ra, chị em còn cộng tác với nhà in Nguyễn Bá Tòng, 63 Bùi thị Xuân, Sài Gòn.


b/ Sau biến cố 30.4.1975 : Được phép của Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn, Phaolô Nguyễn văn Bình và Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, giáo phận Đà Lạt, Nhà Mẹ của Dòng được chuyển lên Phú Hiệp, thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


Thời gian này, chị em hoà đồng với đời sống của đồng bào trong hoàn cảnh mới, dấn thân vào lao động : cấy lúa, trồng màu, càphê, trồng mía nấu đường, trồng củ chóc làm bột, làm miến, nuôi tằm, đan giỏ lá buôn, làm mành trúc, dệt ren v.v…


Chị em đặc biệt giúp anh em bản địa (người Dân tộc KHo tại Phú hiệp) nâng cao kỹ thuật canh tác, dạy xoá mù chữ và chăm sóc mục vụ.


c/ Khi “Trời sáng” hơn.
Từ năm 1985 chị em tại tu viện Bùi môn mở “Nhóm Trẻ gia đình”.
Năm 1993 hoàn cảnh thuận tiện, chị em lại được phép hai Đức Giám Mục chuyển nhà Mẹ về giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, để chị em có dịp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn , thăng tiến đời sống thánh hiến, phát triển công tác giáo dục Mầm Non; đồng thời tham gia một cách tích cực hơn vào việc mục vụ tại các giáo xứ và các công tác từ thiện bác ái, đã mở trường Mầm Non tại :


- Bùi môn, Hốc Môn - Trung Chánh, Hốc Môn - Xuân Thới Sơn, Hốc Môn


- Châu Bình, Thủ Đức - Phú Thọ Hoà, Tân Phú - Quận 3, TP HCM


- Phú hiệp, Lâm Đồng - Kênh 8, Kiên Giang - Sao Mai, Vũng Tàu


4- Mục đích của Dòng :
Mục đích của Dòng Trinh Vương là : làm vinh danh Thiên Chúa do việc thánh hóa các phần tử trong Dòng bằng tuân giữ 3 lời khấn.


5- Đặc sủng của Dòng :
Thực hiện việc tông đồ, nhất là cho những người nghèo hơn (xem số 10 sau đây).


6- Linh đạo của Dòng Trinh Vương là :

TINH THẦN THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG PHÚC ÂM
hệ tại việc
Trở nên con nhỏ của Cha trên trời, nhờ Mẹ Maria
theo gương Chúa Giêsu thơ bé.


Linh đạo này bắt nguồn từ mệnh lệnh của Chúa Giêsu : “Nếu các con không hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”. (Mt 18.3),


Theo gương tinh thần Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và linh đạo tận hiến cho Đức Mẹ của Thánh Louis Marie Grignion de Montfort.


7- Bổn mạng : Lễ Đức Maria Nữ Vương, ngày 22/8.


8- Địa chỉ Nhà Mẹ :
41/2D, ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, Hốc Môn, Tp H.C.M
Đt : 08.891.0676 - 710.9011 E-mail : dtrinhvuongvn@gmail.com


9- Bề Trên Tổng Quyền :


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/chi%20Ca_2.jpg
Maria Nguyễn thị Thức (Mai Hoa)


10- Hoạt động tông đồ tại Việt nam hiện nay :


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/lop%20hoc%20Bui%20Mon.jpg
Dạy trẻ em Mầm non


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/DSC09302.jpgHọc sinh trường tình thương
http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/day%20giaoly.jpg
Dạy giáo lý thiếu nhi
http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/Giao%20ly%20hon%20nhan.jpg
giáo lý tân tòng và hôn nhân.


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/phat%20qua%20nguoi%20dantoc.jpg
Phục vụ người Dân Tộc KHo tại Phú Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng.
http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/day%20hoc%20KHo.jpg
Học sinh K'ho


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/chamsocnguoi%20neodon.jpg
Mở nhà hưu dưỡng (Mái ấm Thiên An) phục vụ các cụ bà già neo đơn.
http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/maiAmThienAn.jpghttp://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/chuabenh.jpg
01 trạm xá chữa bệnh và phát thuốc cho những bệnh nhân nghèo.


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/thamvieng_3.jpg
Thăm viếng, an ủi, giúp đỡ những người cao tuổi nghèo & bệnh nhân nghèo.


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/thamvieng_3_1.jpg
Giúp mục vụ tại một số giáo xứ - Trao Mình Thanh Chúa cho bệnh nhân


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/phat%20qua.jpg
http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/ThamVieng_2_1.jpg
Cộng tác với 3 Hội Từ Thiện : giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi, nghèo,
khuyết tật, hỗ trợ tài chánh cho một số Linh mục phục vụ dân nghèo.


http://betrenthuongcap.net/uploads/Dong-trinh-vuong/tangqua_2.jpg
Cứu trợ tại Vinh
- - - - -


11- Số cộng đoàn :
Tại Việt nam : 12 cộng đoàn, phục vụ tại các giáo phận
Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Đà Lạt, Long Xuyên.
Tại Hoa Kỳ : 04 cộng đoàn.


12- Nhân sự : Tổng số nữ tu tại Việt nam : 431
Nữ tu khấn trọn : 322
Nữ tu khấn tạm : 109
Tập sinh : 34
Thỉnh sinh : 46


13- Điều kiện gia nhập Đệ Tử viện :
– Thiếu nữ tuổi từ 18-25,
– Tốt nghiệp phổ thông trung học, hoặc trình độ văn hóa tương đương với tuổi.
– Có thiện chí thành thực muốn tận hiến cho Chúa,
– Óc phán đoán quân bình và có khả năng sống cộng đoàn,
– Sức khỏe đủ để chu toàn các trách vụ trong Dòng.


14- Địa chỉ liên lạc về ơn gọi :
Nữ tu Maria Nguyễn thị Đăng Ngân (Tôn)
41/2d Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hốc Môn, Tp HCM. ĐT : 08.254.5212Hàng năm, nhà dòng có tổ chức tuần tìm hiểu ơn gọi Dòng Trinh Vương. Năm nay, tuần tìm hiểu ơn gọi sẽ được tổ chức vào ngày 18-25/7/2010.

oanhton
21-05-2010, 05:06 PM
Cảm ơn bạn nha... Lâu lắm rồi mình mới được thấy lại những hình ảnh thân quen nơi mình đã từng sống...hạnh phúc và bình an.

batrinh
21-05-2010, 06:09 PM
mình rất cảm động khi nhìn thấy các nữ tu làm công tác mục vụ . Lạy Chúa xin ban sức khỏe và tinh thần cho các nữ tu mà Chúa đã chọn xin Ngài cùng đồng hành với các anh chị em của chúng con :111::118::53::53::53:

Tram
24-05-2010, 08:56 PM
ta on chua! uoc gi gio con cung duoc hien dang tron ven cho Duc ME và Chua Giesu. Con xin Chua hay giu gin che cho cac chi em nu tu va tran day thanh linh cua Chua de phuc vụ Chua muôn doi.Amen

anhemhenmon
23-06-2010, 09:20 AM
Con xin cảm tạ Chúa! Cám ơn các dì rất nhiều

HERONIMO_nguyenhungp
23-06-2010, 10:23 AM
ijhjpiogoljlk;oipppppppppppppppppppppppppp

doanhnguyen
23-06-2010, 12:54 PM
Lạy Chúa , xin đồng hành và hoạt động cùng các dì để tình yêu Chúa được tỏa sáng trên thế gian này. :Tanghoa:

Jbdunghoang
21-12-2010, 11:59 PM
Chúc các Dì luôn mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa để các Dì chu toàn bổn phận mà Chúa giao phó nơi các Dì