PDA

View Full Version : Rước kiệu Tháng hoa tại DCCT Sài Gònhalleluyah
07-05-2010, 10:22 AM
http://www.youtube.com/watch?v=xsH2DKXddb8

TTCG Đức mẹ- DCCT

:love: