PDA

View Full Version : Tuyên Ngôn DOMINUS JESUSGia Nhân
13-05-2010, 10:21 AM
Tuyên Ngôn DOMINUS JESUS

do Lm. Phêrô Nguyễn Quang Sách dịch

Thánh Bộ Ðức Tin Công Bố Tài Liệu Dominus Jesus (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus01.html)

Bài Trình Bày Của Ðức Hồng Y Ratzinger (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus02.html)

Tóm Tắt Tuyên Ngôn Dominus Jesus (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus03.html)

Tuyên Ngôn "DOMINUS JESUS" (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus04.html)

Chúa Giêsu và Giáo Hội của Người (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/tuyengonJesus.htm)


Phản Ứng Của TGM Anh Giáo Thành Cantebury (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus05.html)

Phản Ứng Của TGM Marcello (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus06.html)

Phản Ứng Của Các Tôn Giáo (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus07.html)

Minh Xác Của Tòa Thánh (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus08.html)

Vatican Radio Phỏng Vấn ÐGM Francesco Lambiasi (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus09.html)

Nhận Ðịnh Của Cha Paul Gray (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus10.html)

Vấn đề "Triết Ðông và Triết Tây" (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/dominus11.html)

Phải Hiểu Và Hành Xử Thế Nào Khi Tuyên Xưng "Ðức Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Ðộ Duy Nhất"? (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/TuyenNgon/DominusJesus/docdominus.html)


Nguồn: simonhoadalat.com