PDA

View Full Version : Lời từ biệt của đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt gửi cộng đồng dân Chúa TGP Hà NộiTi_Amo
14-05-2010, 08:07 PM
Lời từ biệt của đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt gửi cộng đồng dân Chúa TGP Hà Nội
VietCatholic News (13 May 2010 10:28)
http://www.vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087tubieta.jpghttp://www.vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087tubietb.jpghttp://www.vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087tubietc.jpg

Teresa_QMai
14-05-2010, 09:28 PM
:53:Đọc bài này 4 lần rồi nhưng sao vẫn xúc động và buồn thế này:53: