PDA

View Full Version : Hình ảnh ĐTC Benedict XVI tại Hoa KỳBMK
25-04-2008, 10:10 PM
Mời các bạn vào link dưới đây để xem các hình ảnh về chuyến thăm Hoa Kỳ của ĐTC.

http://khuccamta.net/forums/showthread.php?t=10117