PDA

View Full Version : Tu hội Dâng Truyền O.M.M.IDauan_tinhyeu
25-05-2010, 08:22 PM
Tu Hội Dâng Truyền (Các chị tận hiến thừa sai của Mẹ Vô Nhiễm) - O.M.M.I. Do Cha LouisMarie Parent, O.M.I; sáng lập vào tháng 07 năm 1952, tại Grand Sault, Nouveau-Brunswich, Canada.


<DIV class=Section1 hasbox="2">

<FONT color=red><FONT face=Arial><FONT size=5>TU HỘI DÂNG TRUYỀN - O.M.M.I<B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt">
Từ buổi sơ khai , Tu Hội đã nỗ lực phát triển truyền giáo và hiện nay đã lan tràn khắp các nước thuộc : Âu Châu , Á Châu , Phi Châu , Bắc Mỹ , Nam Mỹ và các Đảo … Phần lớn ở các quốc gia này , Tu Hội cũng đã đào tạo được những phần tử với những chị Phụ trách người bản xứ
Ngày 02 tháng 02 năm 1962 , Tu Hội đã được Đức Cha Georges-Léon Pelletier , Giám Mục giáo phận Trois-Rivières , đặt thành Tu
Cha Marie-Louis Parent
Vị sáng lập Tu Hội Dâng Truyền.
Tinh thần của Tu Hội đã được đánh dấu bằng một đà tiến thiêng liêng và truyền giáo thúc đẩy các phần tử của mình sống Đức ái Chúa Kitô , theo gương của Đức Maria Vô Nhiễm , để phổ biến khắp nơi trên thế giới. Tu Hội đã cố gắng đề ra một chương trình huấn luyện thiêng liêng sâu sắc, luôn biết tuân phục các chỉ thị của Giáo Hội và trung thành với ơn gọi đặc biệt của sự thánh hiến triều .Tu Hội cũng muốn thăng tiến sự trọn hảo Kitô giáo của các chị Dâng Truyền để các chị cộng tác cải thiện thế giới tựa như men nồng trong bột theo ý định tình yêu của Thiên Chúa Cha .
Năm 1963 , Cha Louis-Marie Parent đến Việt Nam, đã gặp Chị Têrêsa Tôn Nữ Gia Hiếu , sau đó chị cùng đi Canada với Cha và gia nhập Tu Hội tại canada.

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=blue>Năm 1964 có hai chị Tu Hội Dâng Truyền người