PDA

View Full Version : Những khoảnh khắc trong cuộc sốngyeu thuong
27-05-2010, 10:45 AM
http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_91n.jpg
Love is moment when you appear in my life, my baby


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_111n.jpg
Love is moment when I hold your hand tightly and we walk together on our life way


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_51n.jpg
Love is moment when our mother give birth to you, my younger sister


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_21n.jpg
Love is moment when you are always beside me


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_11n.jpg
Till the end of my life Till the end of my life


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_81n.jpg
Love is moment when we were kids and played together


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_31n.jpg
Love is moment when we are old but can still give romantic kiss


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_61n.jpg
Love is moment when I see you smile happily


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_41n.jpg
Love is moment when I see you play


http://images.ezineseeker.com/imagemanager1/files/2010/3/24/love_moment/13222510_121n.jpg
Love is the light which can erase the darkness


Dễ thương quá!!!. nhìn những tấm ảnh trên, hãy suy ngẫm về những khoảnh khắc tình yêu có được trong cuộc sống này, bạn nhé!