PDA

View Full Version : Người CG và công luận Mỹ thay đổi nhờ ĐTClittlewave
02-05-2008, 12:02 AM
Cuộc viếng thăm ĐTC làm thay đổi người CG và công luận Mỹ


New Haven, CT (Knights of Columbus) – Một cuộc thăm dò tiến hành ngay sau khi Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI kết thúc chuyến viếng thăm Hoa kỳ, cho biết cuộc tông du của ngài có ảnh hưởng mạnh mẽ lên thái độ của công chúng đối với Đức thánh cha, đối với Giáo hội, và nhiều người muốn sống đức tin đầy đủ hơn

Cuộc thăm dò 1013 người lớn (trên 18 tuổi) với sai số 3.1%, được Hội Hiệp sĩ Kha luân bố (Knights of Columbus) tổ chức, và tiến hành do Viện Đại học Maria về Công luận (Marist College Institute for Public Opinion) trong thời gian từ 22 đến 24 tháng 4 năm 2008. Viện này cũng triển khai một cuộc thăm dò tương tự trước chuyến tông du của Đức giáo hoàng, để có thể so sánh kết quả trước và sau cuộc thăm viếng của ngài.

Những điểm chính yếu trong kết quả cuộc thăm dò:

* 65% người Mỹ có cái nhìn tích cực hơn về Đức giáo hoàng Bênêđictô do kết quả những gì họ thấy và nghe được trong cuộc tông du của ngài
* 52% có cái nhìn tích cực hơn về Giáo hội Công giáo
* Tỷ lệ người Mỹ có cái nhìn tích cực về Đức giáo hoàng Bênêđictô từ 58% trước cuộc tông du, nhẩy lên tới 71% sau đó
* Tỷ lệ người mô tả tích cực về Đức giáo hoàng, coi ngài như một nhà lãnh đạo tinh thần, tăng từ 53% (trước) lên 62% (sau)
* Tỷ lệ người mô tả ngài là một nhà lãnh đạo thế giới giỏi giang hoặc xuất sắc, tăng từ 41% (trước) lên 51% (sau)
* Tỷ lệ người nhận thấy ngài giỏi giang hoặc xuất sắc trong khả năng thúc đẩy các mối liên lạc tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác, tăng từ 40% (trước) lên 56% (sau)
* Hơn một phần ba (35%) số người cho biết nay họ theo dõi các giá trị tâm linh của mình nhiều hơn trước do kết quả cuộc thăm viếng của Đức giáo hoàng.

Quan trọng hơn nữa, gần một nửa số người (49%) nay hiểu biết nhiều hơn về lập trường của Giáo hội Công giáo đối với những vấn đề quan trọng, và do đó, một tỷ lệ đáng kể những người Mỹ sẵn sàng thay đổi thái độ cá nhân của mình:

Do kết quả cuộc viếng thăm của Đức giáo hoàng: Cứ 10 người thì có 4 người nói họ có thể sẽ sống cuộc đời đạo đức và quan tâm nhiều hơn đến gia đình trong cuộc sống của họ. Cứ 3 người thì có 1 người có thể sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử, các hoạt động cộng đồng và giáo hội.

Hiệp sĩ Tối cao Carl Anderson nói rằng kết quả cuộc thăm dò “chỉ rõ rằng Đức giáo hoàng Bênêđictô đã trao tặng cho người Công giáo Hoa kỳ một vận hội lớn lao. Người Mỹ là một dân tộc đạo hạnh, và họ đáp ứng rất tích cực thông điệp về đức tin, lòng trông cậy và yêu mến mà Đức thánh cha ban ra suốt cuộc thăm viếng của ngài. Bây giờ thì tùy thuộc vào mọi người chúng ta trong cộng đồng Công giáo, hãy đi qua cánh cửa ngài đã mở ra cho chúng ta, và cùng nhau hoạt động để xây dựng một nền văn mình tình thương.”

Muốn biết đầy đủ hơn về cuộc thăm dò, xin tìm đọc:

http://www.kofc.org/un/cmf/resources/Communications/documents/americans_reflect.pdf

Phụng Nghi - VietCatholic News