PDA

View Full Version : THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỊU CHỨC PHÓ TẾJB.Lưu Hùng Vương
06-06-2010, 08:56 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỊU CHỨC PHÓ TẾ

Sau gần một năm mãn khóa học tại ĐCV Sao Biển (06/2009) và trở về các giáo xứ thực tập mục vụ, quý thầy có tên sau đây đã được Đức Cha chính Phêrô quyết định gọi lên tiến lên chức phó tế.

Họ tên – năm sinh – nguyên quán – thực tập

1. Simon Trần Văn Đức – 1977 – Tân Dinh – Gia chiểu
2. G. B. Nguyễn Kim Ngân – 1980 – Gò thị - Gò thị
3. Phêrô Bùi Huy Ngọc – 1982 – Tuy Hòa – Tuy Hòa
4. Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng – 1979 – Sông Cạn – Chủng viện
5. Luy Huỳnh anh Trung – 1965 – Qui Hiệp – Châu me
6. Gioan kim Nguyễn Đức Vinh – 1977 – Tân Dinh – Tân Dinh
7. Giuse Phan Thế Vinh – 1976 – Chính Tòa – Chính Tòa
8. Luy Nguyễn Xuân Vũ – 1979 – Chánh Tòa – Đại Bình.

Sau khi đã có quyết định của Đức Cha chính giáo phận và để làm đầy đủ thủ tục theo Giáo Luật đòi hỏi về việc chịu chức phó tế (điều 1051), danh tính của quý thầy đã được thông báo tại giáo xứ nguyên quán và nơi thực tập của quý thầy vào các ngày Chúa Nhật 23/05, 30/05 và 06/06/2010 để xin cầu nguyện cho quý Thầy và đóng góp ý kiến, nếu có, về việc tiến chức của quý Thầy. Thánh lễ phong chức phó tế cho quý thầy nói trên được Đức Cha chính giáo phận dự định vào lúc 09g00 Thứ Năm, ngày 17/06/2010 tại nguyện đường chủng viện Qui Nhơn.

Nguồn www.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net)