PDA

View Full Version : Mặc trầm cadominico_dung
08-06-2010, 12:25 PM
Đã qua bao quãng đường dài
Ngã đau bao đợt sóng soài chẳng nan
Mới hay mỗi gánh trần gian
Chúa trao mỗi lạ chẳng oan phận mình

Ngậm ngùi con khóc đêm đen
Máu tim khô quặn, buồn tênh suốt ngày
Tạ Ơn Thập Giá Chúa đây!
Đời con bước chắc, vững tay nắm rồi

Vàng đem tôi luyện vàng tươi
Thép nung lửa đỏ ánh ngời sắc gươm
Chúa đốt con thành tro ươm
Đất màu thêm mặn, hoa thơm rộ đồng

Con nguyện làm hạt muối nong
Đừng rơi vào cõi bại vong ân tình
Con xin vào đất bình yên
Đừng quăng khắp chốn ngả nghiêng sự đời

Giờ con tìm đến thảnh thơi
Lạy Ngài cho được lả lơi tay mềm
Ôm con phà ấm từ tim
Con an giấc mộng mãi thèm ấm êm...!Sau Lễ SN-Lần 3