PDA

View Full Version : Hỏi về iphonethangtynguyen
09-06-2010, 06:15 AM
ACE nào biết cách làm hiển thị tên mình thay vì hiển thị tên mạng cung cấp dịch vụ bên cạnh cột sóng trong iphone khong? nếu biết xin chỉ cho em với. Cám ơn nhiều (XIn lỗi không biết hỏi vấn đề này có vi phạm không nhỉ?)