PDA

View Full Version : CN 13 QN C, Lm. Lê Quang Uy, DCCTvũng_nước
28-06-2010, 09:35 PM
CN 13 QN C, Lm. Lê Quang Uy, DCCT8g sáng Chúa Nhật 27.6.2010

http://www.trungtammucvudcct.com/web/images/shop/00.%20Con%20duong%201.jpg
http://www.ephatavietnam.com/baigiang/CN%2013%20QN%20C,%20Lm.%20Le%20Quang%20Uy,%20DCCT.MP3