PDA

View Full Version : Phuc âm CN 13 TNC Lc 9:51-62vũng_nước
28-06-2010, 09:38 PM
Phuc âm CN 13 TNC Lc 9:51-62
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêsrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không? Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các Ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Người rằng: Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo Ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa Người rằng: Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày, mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa! Đó là lời Chúa.http://suyniem.com/Tin Mung HN/cn13tnC.mp3


SUY NIỆM PHÚC ÂM

THEO CHÚA
Lc 9:51-62


Việc rao giảng Nước Thiên Chúa là ưu tiên số một của Đức Kitô, và do đó, của tất cả những ai theo Người, cũng như đang mang trên mình danh hiệu Kitô hữu. Trước khi biết phải rao giảng những gì về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã dạy dỗ và đòi buộc các môn đệ Người phải nhìn rõ hướng đi, và nhất là phải biết từ bỏ chính mình cùng với các liên hệ một cách dứt khoát. Đoạn Phúc âm này cho thấy rõ những chiều hướng ấy của Chúa Giêsu.

Quả thật, hướng đi của việc rao giảng Nước Thiên Chúa trước tiên là đến để cứu chữa nhân loại đã hư đốn. Muốn cứu thì cần phải chấp nhận thực trạng hư đốn ấy. Chúa Giêsu mặc dù có quyền năng Thiên Chúa vô biên, nhưng Ngài không sử dụng nó để tiêu diệt, nhưng để cứu sống, khi Ngài trả lời hai môn đệ Gioan và Giacôbê muốn xin lửa từ trời xuống đốt cả thành không muốn tiếp đón họ và Thầy mình. Điều khác biệt giữa hai môn đệ ấy và Chúa Giêsu là sự ích kỷ còn đọng lại như rễ sâu của tội nguyên tổ trong trái tim của các môn đệ và lòng quảng đại yêu thương bao la của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Sự ích kỷ dẫn đến tiêu diệt; còn lòng quảng đại yêu thương thì dẫn đến cứu sống: Con Người đến để cứu sống, không phải để giết chết.

Thứ đến, việc rao giảng Nước Thiên Chúa đòi hỏi các môn đệ và những ai theo Chúa cần có một điều kiện rất khó: đó là phải dứt khoát từ bỏ chính mình cùng với các liên hệ cuộc sống này. Hình ảnh ba người muốn theo Chúa đã được Chúa minh thị rõ rằng bằng ba câu trả lời khác nhau, nhưng mang cùng ý nghĩa dứt khoát từ bỏ: Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu... ; Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa...; Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa. Sự từ bỏ chính mình cùng với các mối liên hệ quan trọng trong việc đi rao giảng Tin Mừng, bởi vì nó đòi hỏi chính người từ bỏ phải dâng hiến mạng sống và cuộc đời như Chúa Giêsu cho Nước Thiên Chúa. Không biết từ bỏ những mối liên hệ trước, thì không thể từ bỏ chính mình; và không biết từ bỏ chính mình, thì không thể trở thành của lễ hy sinh thập giá cứu độ.

Với thân phận con người ích kỷ và yếu đuối, chúng ta không thể một sớm một chiều thực hiện ngay được những điều Chúa dạy; nhưng với thiện chí theo Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ làm được nhờ vào ơn Chúa giúp. Tất cả các môn đệ và các vị Thánh trong Giáo Hội đang là gương sáng từ bỏ để theo Chúa cho chúng ta đó.

Lm. Raphael Xuân Nguyên