PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho linh hồn Maria, vừa qua đời.Bố Già
29-06-2010, 09:40 AM
BG vừa nhận tin ngonsutinhyeu báo cho biết, chị gái vừa qua đời. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria.Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

bekinhcan0612
29-06-2010, 09:46 AM
:77:Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghĩ ngơi.Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen

gioannew
29-06-2010, 09:56 AM
Giê-su,Maria,Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria mới qua đời.
Giê-su,Maria,Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria mới qua đời.
Giê-su,Maria,Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria mới qua đời.

forget_me_not
29-06-2010, 10:43 AM
:77:Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghĩ ngơi.Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen

XIN CHÚA THƯƠNG NHẬM LỜI CHÚNG CON.:77::77::77:

maria_hanh98
29-06-2010, 10:59 AM
http://www.vnnconnect.com/images/vong%20hoal%20an%20(chia%20buon).jpg

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Ti_Amo
29-06-2010, 11:01 AM
Giê-su,Maria,Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria mới qua đời.
Giê-su,Maria,Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria mới qua đời.
Giê-su,Maria,Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria mới qua đời.

Xin chia buồn cùng ngonsutinhyeu và gia đình. Xin Chúa là Cha yêu thương hằng ở bên gia đình bạn trong những ngày này. Amen

Pepo
29-06-2010, 12:32 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

buiden259
29-06-2010, 08:35 PM
http://www.vnnconnect.com/images/vong%20hoal%20an%20%28chia%20buon%29.jpg

:77::77:Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!:77::77:

HERONIMO_nguyenhungp
29-06-2010, 08:49 PM
xin chua thuong den linh hon MARIA

josephine le anh
30-06-2010, 01:45 AM
XIN CHÚA THƯƠNG XÓT LINH HỒN MARIA.

NguyenNgocHieu
30-06-2010, 08:23 AM
http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/1111.jpg
LẠY CHÚA !xin cho linh hồn MARIA được nghỉ yên đời đờiAmen !

Rosa_Huong
30-06-2010, 09:27 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn MARIA được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen.

Teresa_QMai
01-07-2010, 03:54 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:-6Uc5NAyoUSXNM::&t=1&usg=__Zwi4gX5PwqCesUCjrcwULjF4MbA=


:53:Nguyện xin Thiên Chúa thánh linh xin Ngài hay tha thứ mọi lỗi lầm thiếu xót của LH.Maria khi còn ở trần gian này để LH.Maria được vui hưởng hạnh phúc trong nước Chúa Amen.:53: