PDA

View Full Version : Con số thống kê và suy nghĩ!Lucadien
02-07-2010, 01:09 PM
Hiện nay trên thế giới mới chỉ có khoảng 2,2 tỷ người biết Chúa, mà số người đạo Công Giáo chỉ khoảng 1,2 tỷ người, số còn lại là Tin Lành, Chính thống giáo, Anh Giáo... Mà dân số thế giới hiện nay khoảng hơn 6,8 tỷ người, như vậy số người biết đến Chúa mới chỉ khoảng 32,4% dân số thế giới, trong đó số người đạo Công Giáo mới chiếm khoảng 17,65% dân số thế giới. Cánh đồng truyền giáo thật bao la biết mấy. Ở Việt Nam số người đạo Công Giáo mới chỉ khoảng 7% dân số mà thôi, công việc truyền giáo đặc biệt cấp thiết trên ngay quê hương chúng ta.

Trang web thống kê số người theo đạo Công Giáo (Catholics) sắp xếp theo thứ tự từ quốc gia có đông người Công Giáo nhất đến quốc gia có ít nhất và có thống kê theo phần trăm dân số nữa…. Đông người Công Giáo nhất là Braxin, Việt Nam xếp thứ 35 trên thế giới (xét về tổng số người Công Giáo), nếu xét về phần trăm dân số thì nước ta có rất ít người Công Giáo (7% dân số).
http://www.catholic-hierarchy.org/country/sc1.html (http://www.catholic-hierarchy.org/country/sc1.html)

Số người Công Giáo tại Việt Nam theo các địa phận:
http://www.catholic-hierarchy.org/country/scvn1.html (http://www.catholic-hierarchy.org/country/scvn1.html)

Website thống kê về dân số thế giới, các tôn giáo lớn,….
http://www.wholesomewords.org/missions/greatc.html (http://www.wholesomewords.org/missions/greatc.html)