PDA

View Full Version : Tân Truyền Giáo là gì?Gia Nhân
06-07-2010, 08:34 AM
Tân Truyền Giáo là gì?http://catholicvideo.org/Albums/haiti05012009/Pics/haiti3.jpg
Tin Lành thường được nhìn nhận là quan tâm nhiều tới truyền giáo, trong khi Công Giáo là giáo hội của phụng vụ và lề luật, nhấn mạnh tới truyền thống, phẩm trật và các bí tích. Nói khác, Tin Lành chú trọng lời Chúa và phúc âm, còn Công giáo nhấn mạnh tới lề luật của Chúa và các bí tích. Thực ra, Lutherô, ông tổ của Tin Lành, cũng đặt nặng các bí tích và lề luật. Ngược lại, Công Đồng Trente đã dạy rằng Giáo Hội phải rao truyền phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cách nguyên tuyền và toàn bộ. Phúc âm được nhìn nhận là nguyên tắc tối cao của mọi niềm tin và thực hành Kitô giáo. Từ thế kỷ 16 viễn tượng truyền giáo trên đây bị lu mời vì nhiều lý do. Tây Âu được chia thành những nước Tin Làn, và những nước Công Giáo, trong đó đức tin được quyết định do những yếu tố chính trị và xã hội hơn là do niềm xác tín cá nhân. Và truyền giáo cũng chấm dứt từ đó. Gần đây những lục địa tại Mỹ, Phi và Á châu đã trở thành đối tượng của nỗ lực tân truyền giáo, nhưng không nhắm đến việc loan báo tin mừng cho bằng mở rộng giáo hội của những quốc gia mẹ. Việc truyền giáo là trách nhiệm của giáo sĩ và tu sĩ, những người cộng tác chặt chẽ với các vua chúa và chính quyền bảo hộ.

Một vài phát triển xã hội đã dần dần khơi dậy tư tưởng truyền giáo. Trong khoảng ba thế kỷ gần đây, nền văn hóa Âu Mỹ bị tục hóa tiệm tiến, không cho phép giáo hội tùy thuộc vào những yếu tố chính trị và xã hội trong việc duy trì đức tin như trước kia. Trong hoàn cảnh đa nguyên mới, đức tin là quyết định của mỗi cá nhân đáp lại những đòi hỏi của Tin Mừng.

Để duy trì và tăng số, Kitô giáo, một lần nữa, phải được công bố, giống như trong thời Tân Ước, như một tin mừng về Đức Giêsu Kitô. Bắt đầu từ thế kỷ 18, Anh quốc và Hoa Kỳ đã chứng kiến một vài việc phục hồi truyền giáo của Tin Lành. Trong thế kỷ 20, đến lượt Công Giáo cũng có nỗ lực tương tự, một phần do những nước trước đây là Công giáo nhưng đã bỏ đạo, và được hỗ trợ nhiều bởi những phong trào đại kết và Thánh Kinh.

Công Đồng Vatican II khởi đầu thời đại truyền giáo. Khi đề cập đến truyền giáo, Công Đồng Vaticano II hiểu truyền giáo là công bố thông điệp Kitô giáo căn bản của ơn cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô.

Xuân Việt

Phỏng theo John Paul II and the New Evangelization,

St. Anthony Messenger Press,
Cincinnati, Ohio.

M2M
06-07-2010, 08:52 AM
Quả là 1 bài đắt giá giúp mọi ng hiểu hơn về sự khác biệt trong truyền giáo giữa Công Giáo và Tin Lành để từ đó có hướng truyền giáo thích hợp,đặc biệt trong thời đại mới khi mà mọi thứ có nhiều thay đổi:5: