PDA

View Full Version : Họp mặt Caritas Giáo Hạt Phú YênJB.Lưu Hùng Vương
08-07-2010, 09:01 PM
http://www.ghphuyen.com/trangchu/upload/news/2077103732.jpgSáng ngày 06/7/2010 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Hợp Anrê Phú Yên của giáo xứ Tuy Hòa, hạt Phú Yên. Caritas Qui Nhơn đã tổ chức ngày họp mặt cho các tham dự viên của Caritas Giáo hạt Phú Yên.

Về dự có cha Gioan Võ Đình Đệ giám đốc Caritas Qui Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, Hạt trưởng Phú Yên, cha Phêrô Trương Minh Thái, Trưởng Ban Caritas của Giáo hạt, các cha trong giáo phận Qui Nhơn có liên quan đến hoạt động Caritas của Giáo Phận, cùng sự có mặt của 220 tham dự viên của 12 giáo xứ trong Giáo hạt. Giáo hạt Phú Yên bao gồm phần đất tỉnh Phú Yên. Các giáo xứ cách trở xa xôi nhưng số tham dự viên về tham dự đông đảo cho thấy một tín hiệu tốt về hoạt động Caritas Phú Yên trong tương lai.

Mở đầu ngày họp mặt cha Phêrô Trương Minh Thái, Trưởng ban Caritas giáo hạt đã nói lên ý nghĩa, tâm tình của ngày họp mặt và thông quan chương trình làm việc trong ngày.

Cha Giuse Trương Đình Hiền, Hạt trưởng Giáo hạt Phú Yên đã khai mạc ngày họp mặt với phát biểu nói về nội dung, ý nghĩa của hoạt động Caritas trong sinh hoạt của Giáo Hội và tầm quan trọng của Caritas trong công cuộc truyền giáo tại địa phương.

Cha giám đốc Caritas giáo phận đã trình bày về tình hình hoạt động của Caritas tại Việt Nam trước và sau năm 1975. Ngài cũng đã chia sẻ cho các tham dự viên tham dự ngày họp mặt về ý nghĩa của logo Caritas, thông qua Qui chế của Caritas, các văn bản nói về tính hợp pháp của tổ chức Caritas Việt Nam đối với Nhà nước Việt Nam cũng như đối với HĐGM Việt Nam. Đồng thời giới thiệu mối liên kết hoạt động giữa Caritas Việt Nam và Caritas quốc tế. Cha giám đốc đã phác thảo sơ bộ về các mô hình có thể đem áp dụng cho Caritas tại địa phương trong điều kiện thực tế. Ngài cũng đã giới thiệu mô hình tổ chức Caritas từ trung ương đến tận Caritas của các giáo xứ địa phương.

Anh Giuse Túc. Phú Dung phó ban Caritas giáo hạt Phú Yên đã trình bày sơ lược về nội dung kỹ năng cơ bản về Bác ái cho các tham dự viên.

Tiếp theo cha Phêrô Trương Minh Thái trình bày linh đạo của Caritas và cha giám đốc giáo phận đã tiếp lời chia sẻ thân tình về ý nghĩa thực tiển khi sống linh đạo này.

Bế mạc ngày họp mặt bằng thánh lễ đồng tế với sự chủ tế của cha Hạt trưởng Phú Yên và sự tham dự sốt sắng của các tham dự viên.

Bữa cơm trưa huynh đệ đạm bạc chan hòa tình cảm yêu thương giữa các Linh mục và giáo dân. Ngày họp mặt của Caritas Giáo hạt đã kết thúc trong bầu khí chân tình và tin tưởng hướng đến công việc của Caritas ngày mai.

---------------------------------
Caritas Giao Hat Phu Yen
www.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net)