PDA

View Full Version : Dành cho các bạn chuyên nghiên cứuCaraven-A
12-07-2010, 11:19 AM
Cuốn Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam (http://www.fatimacompany.com/san-pham/sach-ton-giao/khao-cuu-va-lich-su/d/5854-nha-tho-cong-giao-o-viet-nam.html)(tái bản) khá hay, bạn nào chuyên nghiên cứu nên tìm đọc