PDA

View Full Version : "Giấc mộng kê vàng "và" Chàng Giang hết tài "donghai
14-07-2010, 04:01 PM
"Giấc mộng kê vàng "và" Chàng Giang hết tài "Bạn biết câu chuyện “ Giấc mộng kê vàng” và “Chàng Giang hết tài” không?

Chuyện kể có một thư sinh thi hỏng, thư sinh này kể nỗi bất đắc ý của mình cho một đạo sĩ gặp trên đường đi, vị đạo sĩ liền đưa cho anh ta một chiếc gối. Anh ta gối đầu lên chiếc gối, liền nằm mộng thấy mình lấy vợ, sinh con, rồi làm đến chức tể tướng, sống tới tám mươi tuổi. Tỉnh dậy mới phát giác đây chỉ là giấc mộng và nồi cơm kê vàng nấu trước khi ngủ vẫn còn chưa chín. Đây chính là “Chuyện giấc mộng kê vàng”.

Lại trong ghi chép trong “Nam Sử -Giang Yêm truyện”, Giang yêm ngày nọ nằm ngủ, đột nhiên mộng thấy một người tên là Quách Phát nói với anh ta: “Tôi có cây bút ở chỗ anh nhiều năm rồi, bây giờ anh phải trả lại cho tôi”. Thế là Giang Yêm lấy từ trong người ra cây bút ngũ sắc đưa cho Quách Phác. Từ đó về sau, Gianh yêm không còn viết ra được những câu thơ hay được nữa. Đây chính là chuyện “Chàng Giang hết tài”.

Bạn có được sự gợi ý gì từ hai câu chuyện này? Đó chính là giấc mộng kê vàng tuyệt đẹp, nhưng chỉ có thể có được nhờ vào chiếc gối của đạo sĩ, thơ của chàng Giang tuy hay, nhưng cũng chỉ có thể viết ra được nhờ vào “bút ngũ sắc”.

Mộng đẹp trên gối rồi sẽ tan vỡ, thần bút Ngũ sắc cuối cùng cũng phải giao trả. Thành công mà không dựa vào bản lĩnh thật sự thì không thể tồn tại lâu dài được.:6:


(sưu tầm từ internet)