PDA

View Full Version : "Lời Người Con Chưa Ra Đời" - VideoclipMinh Tuong
18-07-2010, 05:30 PM
Lời Người Con Chưa Ra Đời
Tác giả: Mai Nguyên Vũ - Demo: Lê Anh
http://www.youtube.com/watch?v=WA6yJKgwuIA (http://www.youtube.com/watch?v=Bubvt4WjYPY)
:118:
Karaoke hát trực tuyến
http://www.youtube.com/watch?v=xMFCJDSO0KM