PDA

View Full Version : [Hãy Xem và Suy ngẫm] Hãy Biết quý trọng những gì mình đang cóGia Nhân
18-07-2010, 08:48 PM
[Hãy Xem và Suy ngẫm]

Hãy Biết quý trọng những gì mình đang có


Có chuyện gì đó
làm cho bạn lo lắng và bận tâm

http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_01.gif
http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_02.gif
http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_03.gif
http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_04.gif
http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_05.gif


http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_07.gif

Gia Nhân
18-07-2010, 08:49 PM
http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_08.gif
http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_08.gif
http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_10.gif
http://i704.photobucket.com/albums/ww46/hitman_x19/pic_11.gif

Hãy sống Thật tốt và vui lên vì mình được hạnh phúc hơn !...ZzZzCòn bức này nữa Kền Kền chờ đợi đứa bé

http://www.sinhvienconggiao.com/Upload/Images/Article/20081119115601_anh_quy_2.jpg


Nguồn:
http://diendan.goonline.vn/showthread.php/301165-Hay-Xem-va-Suy-ngam-Hay-Biet-quy-trong-nhung-gi-minh-dang-co (http://diendan.goonline.vn/showthread.php/301165-Hay-Xem-va-Suy-ngam-Hay-Biet-quy-trong-nhung-gi-minh-dang-co)

Gia Nhân
22-04-2013, 05:45 PM
Một chút suy tư _ nhìn người mà ngẫm đến ta


http://1.bp.blogspot.com/-EejYgGh2T54/UOKhAr2hdWI/AAAAAAAAfkA/q_ChkA6Qt_Y/s320/poor01.jpg

(http://1.bp.blogspot.com/-EejYgGh2T54/UOKhAr2hdWI/AAAAAAAAfkA/q_ChkA6Qt_Y/s1600/poor01.jpg)
If you think you are unhappy, look at them.
Nếu bạn nghĩ mình là người bất hạnh, hãy nhìn họ.

http://2.bp.blogspot.com/-kEG7zAgvlv8/UOKqF42kM1I/AAAAAAAAfl8/4l8Hf28aswg/s320/poor02.jpg

(http://2.bp.blogspot.com/-kEG7zAgvlv8/UOKqF42kM1I/AAAAAAAAfl8/4l8Hf28aswg/s1600/poor02.jpg)
If you think your salary is low, how about her?
Nếu bạn cho là lương của mình thấp, cô bé này thì sao?

http://3.bp.blogspot.com/-i1Mi2ECKfiE/UOKqTDH1tEI/AAAAAAAAfmE/tITL6SYjJ2I/s320/poor03.jpg

(http://3.bp.blogspot.com/-i1Mi2ECKfiE/UOKqTDH1tEI/AAAAAAAAfmE/tITL6SYjJ2I/s1600/poor03.jpg)
If you think you don't have many friends...
Nếu bạn nghĩ rằng mình không có nhiều bạn...


http://3.bp.blogspot.com/-FZYxTyGGqZo/UOKqZhSUmZI/AAAAAAAAfmM/ZkhnV5EUIdI/s320/poor04.jpg

(http://3.bp.blogspot.com/-FZYxTyGGqZo/UOKqZhSUmZI/AAAAAAAAfmM/ZkhnV5EUIdI/s1600/poor04.jpg)
If you feel like giving up, think of this man...
Nếu bạn cảm thấy muốn buông xuôi,
hãy nghĩ đến người này...

http://1.bp.blogspot.com/-mIcnX31LxNs/UOKqg7yGyPI/AAAAAAAAfmU/eQ9DTP1yL98/s320/poor05.jpg

(http://1.bp.blogspot.com/-mIcnX31LxNs/UOKqg7yGyPI/AAAAAAAAfmU/eQ9DTP1yL98/s1600/poor05.jpg)
If you think you suffer in life,
do you suffer as much as he does?
Nếu bạn nghĩ mình cực khổ quá,
bạn có cực khổ như người này không?


http://3.bp.blogspot.com/-6uDH6GWuwWw/UOKqnhbV95I/AAAAAAAAfmc/ppS0HWYzobs/s320/poor06.jpg

(http://3.bp.blogspot.com/-6uDH6GWuwWw/UOKqnhbV95I/AAAAAAAAfmc/ppS0HWYzobs/s1600/poor06.jpg)
If you complain about your transport system,
how about them?
Nếu bạn than phiền về hệ thống giao thông,
còn họ thì sao?http://4.bp.blogspot.com/-y1SStZbufFY/UOKqtc11qdI/AAAAAAAAfmk/Swznh4LqUq8/s320/poor07.jpg

(http://4.bp.blogspot.com/-y1SStZbufFY/UOKqtc11qdI/AAAAAAAAfmk/Swznh4LqUq8/s1600/poor07.jpg)
If your society is unfair to you, how about her?
Nếu xã hội bất công với bạn, với bà cụ này thì sao?

http://1.bp.blogspot.com/-8lWTqAMbtJw/UOKrBSv7MHI/AAAAAAAAfm0/dz-Ak_kEJEo/s320/flower+bar+of+hearts.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-8lWTqAMbtJw/UOKrBSv7MHI/AAAAAAAAfm0/dz-Ak_kEJEo/s1600/flower+bar+of+hearts.jpg)
Some things are worse for others and much better for us.
Có những điều tồi tệ hơn mà người khác phải chịu,
và những điều tốt hơn rất nhiều cho ta.

Người bi quan thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan thì thấy cơ hội trong mọi khó khăn.


Are you still complaining?
Bạn còn than phiền không?


http://3.bp.blogspot.com/-JeyEXbqVcBE/UOD2j_keifI/AAAAAAAAfQg/cfObfQbl9tg/s1600/Flower+Bar.png

(http://3.bp.blogspot.com/-JeyEXbqVcBE/UOD2j_keifI/AAAAAAAAfQg/cfObfQbl9tg/s1600/Flower+Bar.png)
Observe around you and be thankful for all that you have in this transitory lifetime...
Hãy để ý đến những gì xung quanh bạn và tạ ơn về những gì bạn có được trong cuộc sống ngắn ngủi này...


We are fortunate, we have much more than what we need to be content.
Chúng ta là những người may mắn, chúng ta có nhiều hơn những gì chúng ta thật sự cần để sống hạnh phúc.


Let’s try not to feed this endless cycle of consumerism and immortality in which this “modern and advanced” society forgets and ignores the other two thirds of our brothers and sisters.
Đừng cố thỏa mãn cái vòng xoáy bất tận của sự hưởng thụ và thiếu đạo đức trong xã hội “hiện đại và tiến bộ” này mà quên lãng và thờ ơ với hai phần ba anh chị em khác của chúng ta.


Send this presentation without any obligation or expectation in receiving good luck. Don’t keep it, send it and it won’t be in vain.
Hãy gửi thông điệp này mà không đòi buộc hay mong đợi một phần công sá hay may mắn nào. Đừng giữ, hãy gửi nó đi và bạn sẽ không mất công vô ích.


Let us complain less and give more!
Chúng ta hãy giảm bớt than phiền và trao tặng nhiều hơn!


http://4.bp.blogspot.com/-DzJuPs2Ki0A/UOD3gNR1fLI/AAAAAAAAfSc/LSPrIQe1WkM/s320/flowerbar.gif

(http://4.bp.blogspot.com/-DzJuPs2Ki0A/UOD3gNR1fLI/AAAAAAAAfSc/LSPrIQe1WkM/s1600/flowerbar.gif)
There are many things in your life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...
Trong đời bạn, có nhiều sẽ điều lướt qua mắt bạn, nhưng sẽ chỉ có một vài điều chạm tới lòng bạn...Đâu là điều thực sự chạm tới lòng bạn?

Sự khốn cực của chúng ta đã chạm tới lòng Chúa, sự khốn cực của anh em có phải là điều chạm tới lòng ta?


"Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." (Mt 25,34-36)

st