PDA

View Full Version : Chương Trình Hội Trại Giáo Lý Viên 2010 Mừng Lễ Anrê Phú YênJB.Lưu Hùng Vương
26-07-2010, 02:06 PM
CHỦ ĐỀ: MUỐI CHO ĐỜI


“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”

(Mt 5, 13)

I. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

· Ngày 25.07.2010

14.00: Đón tiếp – Giao đất trại – Dựng trại.

16.00: Tập họp chuẩn bị Nghi thức khai mạc. (Tập bài hát chủ đề, đồng diễn, băng reo)

17.00: Nghi thức khai mạc – Trao sứ điệp

17.30: Chuẩn bị cơm tối – Cơm tối.

19.00: Chương trình diễn nguyện. (Có thể lồng ghép một số chia sẻ chứng từ…)

21.00: Tĩnh nguyện- Viếng đền thánh Anrê Phú Yên – học hỏi chia sẻ sứ điệp.

22.00: Nghỉ đêm. (Trong giờ nghỉ đêm có giải tội).

Ngày 26.7.2010

05.00: Thức dậy – Vệ sinh – Thể dục

05.45: Kinh sáng (tại trại)

06.00: Điểm tâm sáng. Vệ sinh trại.

07.00 Chuẩn bị đúc kết sứ điệp (theo nhóm trại)

07.20: Đúc kết sứ điệp.

08.45: Giải lao (Nếu có Đức Cha Chính sẽ đón tiếp lúc nầy)

09.15: Chuẩn bị Phụng vụ - Tập hát cộng đồng.

09.45: Thánh lễ đồng tế.

11.00: Cơm trưa. Giao lưu

13.30: Đức Cha, quý cha, BĐH thăm trại, chụp hình lưu niệm.

14.30: Chương trình tổng kết sinh hoạt – Quà lưu niệm

15.30: Chương trình Sai đi. Bế mạc trại.

------------------------------
Ban tổ chức

PS: Để xem tất cả các bài viết cũng như đầy đủ mọi thông tin liên quan đến chương trình hội trại Anre Phú Yên 2010, mời quý vị vào link sau :

www.ghphuyen.com/anrephuyen/