PDA

View Full Version : Sa mạc huấn luyện HT TNTT cấp 2 "Lên đường 10" (21-8-2010)halleluyah
09-08-2010, 10:13 AM
file:///C:/windows/TEMP/moz-screenshot-4.pngfile:///C:/windows/TEMP/moz-screenshot-5.pnghttp://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraQuan_resize/P1020546FILEminimizer.jpg


http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraQuan_resize/P1020548FILEminimizer.jpg


http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraQuan_resize/P1020552FILEminimizer.jpg


http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraQuan_resize/P1020554FILEminimizer.jpg


http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraQuan_resize/P1020572FILEminimizer.jpg


http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraQuan_resize/P1020661FILEminimizer.jpg

http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraQuan_resize/P1020668FILEminimizer.jpg

http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraKhoa_resize/IMG_5771FILEminimizer.jpg


http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraKhoa_resize/IMG_5809FILEminimizer.jpg


http://i991.photobucket.com/albums/af31/quantamvn1/Samac_VuonLen43/CameraKhoa_resize/IMG_5912FILEminimizer.jpg(Còn típ...)

Nguồn: Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam