PDA

View Full Version : GIÁO XỨ DUYÊN LÃNG -GIÁO PHẬN THÁI BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ QUAN THẦY ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.Giuse-dung
10-08-2010, 09:02 PM
Giáo xứ Duyên Lãng vinh dự nhận tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời làm quan thầy. Với niềm hân hoan và vui mừng, Duyên lãng đang chuẩn bị ngày lễ trọng đại ấy. (Vì ngày lễ quan thầy trùng với tuần trầu lượt giáo xứ Phú Lạc là liên xứ do cha ĐM Đào Trung Thành coi sóc). Sau đây là chương trình mừng lễ: Ngày 13/8/2010 hồi 17h00' cung nghinh kiệu Đức Mẹ hồn xác lên Trời xung quanh Thánh đường và bờ hồ. Tiếp theo là cha xứ dâng thánh lễ vọng. Ngày 14/8/2010 Hồi 9h00' rước đoàn đồng tế từ nhà chung ra đài Đức Mẹ hồn xác lên Trời cử hành Thánh lễ mừng. Sau đó cha xứ đặt mình thánh trầu đến 11h. Vậy kính báo để quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, những người con Duyên Lãng cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa tham dự đông đủ đúng giờ và trang nghiêm.