PDA

View Full Version : KINH "HÃY NHỚ"dominico_dung
18-08-2010, 11:09 AM
KINH HÃY NHỚKinh Hãy Nhớ là một kinh nguyện về Đức Mẹ, lấy tên theo chữ đầu trong bản kinh La Ngữ: Memorare - có nghĩa là "Xin hãy nhớ". Sau đây là nguyên văn bản kinh:


Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là Mẹ rất nhân từ xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. A-men.

Các đan sĩ dòng Xi-tô thế kỷ XII đã có công truyền bá thánh danh Đức Mẹ. Thánh Bê-na-đô là người con cưng đặc biệt của Đức Ma-ri-a. Các bài giảng và các khẩu hiệu dễ nhớ về Đức Mẹ của ngài rất được yêu chuộng, chẳng hạn câu: “nói về Đức Ma-ri-a, chẳng bao giờ đủ”, hay câu: “nhìn sao, gọi Mẹ”

Khi kinh Hãy Nhớ xuất hiện vào thế kỷ XV, người ta liền gán ngay cho thánh Bê-na-đô. Lý do đưa đến gán lầm là vì có một vị “linh mục nghèo” tên là Cơ-lau Bê-na-đô (Claude Bernard, + 1461), người Pháp đã có công truyền bá bản kinh này. Thực ra, bản kinh có lẽ đã dựa theo một bản kinh Hãy Nhớ khác dài hơn của Giáo Hội Đông Phương.

Cho dù tác giả là ai đi nữa, thì bản kinh này vẫn được những người con sốt sắng của Đức Ma-ri-a yêu thích, vì lời kinh tuy đơn sơ nhưng sốt sắng và trôi chảy. Ai đọc kinh này cũng thấy lòng mình trào dâng những tâm tình yêu mến Mẹ nồng nhiệt nhất, trông cậy vào sự bầu cử thế lực của Mẹ trước nhan Chúa, và được bình an tâm hồn giữa mọi đau khổ. Đến thế kỷ XVIII, thánh Lu-i Ma-ri-a đơ Mong-pho còn khai triển kinh Hãy Nhớ thành một bản kinh Hãy Nhớ bằng thơ dài hơn, và ngài soạn thêm các kinh Thánh Giu-se Hãy Nhớ và các kinh Hãy Nhớ khác dâng kính các Thánh.


A. Buy-ô-nô
(Nguồn: http://www.dongcong.net)