PDA

View Full Version : Giáo Họ Tân Hòa Giáo Phận Ban Mê Thuột Phần 3Vinam
15-08-2010, 06:07 PM
Ngày 05/8 đến 08/8/2010


Chào mừng Vinam đến với Giáo Xứ Tân Hòa

Mời xem thêm:


GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN MỘT (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=21035)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN HAI (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=22065)
(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23108)
(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23904)GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN BỐN (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23904)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN NĂM (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=25165)


GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN SÁU (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=27767)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN BẢY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=30483)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN TÁM (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=32678)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN CHÍN (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=37063) (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=37063)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/01.JPG

Cha quản nhiệm và BGH Tân hòa đã chọn 3 người đi tham dự khóa Tĩnh huấn Mục vụ Truyền thông tại Giáo phận.
Thời gian tĩnh huấn và học tập tuy dài nhưng các học viên đã sắp xếp để tham dự trọn vẹn trong suốt 4 ngày.
Các giảng viên của khóa gồm:

- Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ,chủ tịch Ủy ban Truyền thông - Xã hội HĐGM Việt Nam
- Linh mục Thạc sĩ Giuse Vũ Hữu Hiền, trưởng ban Mục Vụ Truyền Thông Tổng Giáo phận Sàigòn.


- Thầy Thạc sĩ Hoàng Văn Hoà, Viện phó viện Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh.


- Thầy Nguyễn Văn Quýnh, giảng viên Đại Chủng viện Phú Cường.

- Linh mục FX. Nguyễn Minh Thiệu,dòng Don Bosco

- Sr Clara Vũ minh Trang dòng Con Đức Mẹ phù hộĐức Giám mục GP Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ,

chủ tịch Ủy ban Truyền thông - Xã hội HĐGM Việt Nam
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/02.JPG


ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/05.JPG


Đồng diễn bài hát "Nối mạng với Trời"
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/16.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/17.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/18.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/19.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/TruyenThong/20.JPG

Vinam
16-08-2010, 11:03 PM
BAN THƯỜNG VỤ DỰ TĨNH HUẤN TẠI GIÁO PHẬN
TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 12/8/201010/8/2010


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/ThuongVu/01B.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/ThuongVu/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/ThuongVu/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/ThuongVu/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/ThuongVu/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/ThuongVu/06.JPGBan Thường vụ Vinh hòa &Tân hòa dự khóa Tĩnh huấn

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/ThuongVu/07.JPGThánh lễ bế mạc

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TINHHUAN/ThuongVu/08.JPG


Mời xem thêm:
Tĩnh huấn Ban Thường vụ HĐGX MỜI XEM TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=22860)

Vinam
16-08-2010, 11:15 PM
CA ĐOÀN SERAPHIM 1 ĐI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ ĐỒI GIANG SƠN
VÀ ĐỒI THÁNH GIÁ.
16/8/2010


Nhân lễ mừng Đức Mẹ Lên trời,sáng ngày 16.8 anh Ca trưởng Giuse Trần trọng Kính đã cùng Anh chị em ca đoàn Sêraphim 1 hành hương Năm Thánh về đồi Đức Mẹ Giang sơn.

Trong tình thần hiệp nhất và phục vụ,ca đoàn sêraphim 1 đã đóng góp tích cực cho Giáo họ Tân Hòa ngay từ những ngày đầu thành lập.Tuy hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng anh Giu se Trần trọng Kính đã hy sinh thời gian và công sức để dìu dắt ca đoàn phục vụ các thánh lễ của Giáo họ một cách sốt sắng trong suốt những năm qua.

Tất cả các thành viên trong ca đoàn đều đồng tâm nhất trí, sống hiệp nhất với nhau chan hòa thương mến.Mỗi thánh lễ là mỗi lần anh chị em thể hiện tinh thần sống đạo,tinh thần phục vụ trong hân hoan và bác ái.

Hôm nay tiến về Mẹ Giang sơn,
Những người con của Mẹ muốn lãnh hội nơi Mẹ tinh thần XIN VÂNG và sẵn sàng "Lên đường" sống đời phục vụ anh em (Lc 1,38 - 55).

Cầu chúc anh chị em Ca đoàn Sêraphim 1 và gia đình luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Nhân lành;chúc cho tinh thần phục vụ luôn dâng cao và tiếng hát vang mãi muôn lời kinh chúc tụng.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/03.JPG


Xin dâng lên lời kinh và tất cả đời con
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/06.JPG


Xin tấu vang khúc ca với tâm tình cảm tạ
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/09.JPG


Đây nén hương và nguyện ước từng con người
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/10.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/11.JPG
Trên cao Mẹ ở trên cao
Nhìn con lòng Mẹ dạt dào yêu thương.
Lung linh trên cõi Thiên đường
Thơm tho tỏa ngát mùi hương ân tình.
Kính mừng Mẹ Chúa hiển vinh
Mẹ hằng cứu giúp gia đình chúng con
Xin dâng Mẹ cả xác hồn
Mẹ là hy vọng của muôn muôn người


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/12.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/13.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/14.JPG

Vinam
16-08-2010, 11:15 PM
Đồi Thánh giá dẫn bước con lên cao
Qua đau thương rồi sẽ đến ngọt ngào
Con chia sẻ với anh em con gặp
Một niềm vui cho dẫu chẳng là bao

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/16.JPG

Chúa hỡi tình Người đắm say
Thương con đành chịu muôn đắng cay
Xóa bao tội tình nhân thế.
Chúa hỡi dù đời lãng trôi
Cho con miệt mài yêu Chúa thôi
Tim con ngập tràn (muôn) sướng vui
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/CaDoan/17.JPG


Giải bóng đá Giới trẻ MỜI XEM TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=22994)
Tĩnh huấn GIÁO VIÊN CÔNG GIÁO MỜI XEM TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=22271)

Khai giảng lớp Giáo lý MỜI XEM HÌNH TẠI ĐÂY (http://picasaweb.google.com/tranannhi/TANHOAKHAIGIANGLOPGIAOLY#)

Vinam
24-08-2010, 07:58 AM
GH Tân Hòa khai giảng lớp Giáo lý 2010-201122/8/2010
Cha Quản nhiệm đã nhắn nhủ các cháu thiếu niên phải chuyên cần học hỏi giáo lý để trở thành một giáo hữu tốt cũng như phải trau dồi văn hóa để trở thành một công dân tốt.Sau những tháng ngày nghỉ hè,hôm nay hơn một ngàn thiếu niên trong Giaó họ Tân Hòa lại được các Giáo lý viên (GLV) quy tụ vào các lớp Giáo lý để tiếp tục chương trình năm học 2010 – 2011.

Buổi Khai giảng do Cha Quản nhiệm Giuse Phùng Quốc Hiếu chủ sự đã diễn ra tại nhà sinh hoạt vào lúc 7 giờ 00 sáng Chúa nhật 22/8/2010.Trước khi đánh hồi trống khai giảng,Cha Quản nhiệm đã nhắn nhủ các cháu thiếu niên phải chuyên cần học hỏi giáo lý để trở thành một giáo hữu tốt cũng như phải trau dồi văn hóa để trở thành một công dân tốt.

Cha Quản nhiệm cũng kêu gọi Ban thường vụ,đại diện các ban,ngành trong Giáo họ quan tâm nhiều đến các GLV cũng như vấn đề Giáo lý trong giáo họ;các phụ huynh nên cộng tác với Giáo họ,với các GLV để theo dõi và động viên con cái mình học hành nghiêm túc.

39 GLV đã đọc lại lời tuyên thệ,hứa trung thành và nhiệt tình trong sứ mạng giảng dạy Giáo lý cho các thiếu niên.
Sau hồi trống khai mạc,Các GLV đã hướng dẫn các thiếu niên theo lớp của mình vào Nhà Nguyện để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho ngày khai giảng,cầu nguyện cho một năm học mới và cầu nguyện cho những quyết tâm của Thày và trò.Hình ảnh:BTT Tân Hòa

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/01.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/02.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/04.JPG
GLV.Hồ Văn Hà,TrưởngBĐH Đoàn Thiếu niên


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/05.JPG
GLV. Ngô Trí Cường,Đặc trách nội dung


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/06.JPG
Ô.Giuse Nguyễn quang Huy,Đặc trách Đoàn thể


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/07.JPG
Đại diện các Thiếu niên Tân Hòa


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/08.JPG
Dì Maria Goretti Nguyễn thị Quỳnh Trang


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/09.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/10.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/11.JPG
Các GLV đọc lời Tuyên thệ


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/12.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/13.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/14.JPG
Cha Quản nhiệm đánh trống khai giảng

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/15.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THIEUNIEN/LopGiaoLy2010/16.JPG
Ô. Giuse Trần thanh Tâm,Trưởng ban giáo huấn (hình gần)
Ô. Giacôbê Phan kim Đồng,Phó ban giáo huấn (hình xa)Mời xem thêm TRANG WEB gpbanmethuot.net (http://go2-bing.appspot.com/_?MTQyMj1kaXMmdHN3ZWl2PXBvJnN3ZU49ZW1hbj9waHAuc2VsdWRvbS90ZW4udG91aHRlbW5hYnBnLy86cHR0aA==)

Vinam
24-08-2010, 03:14 PM
TÂN BĐH PHỤ HUYNH
(Nhiệm kỳ 2010 - 2014)


22/8/2010


Sáng hôm nay Chúa nhật 22/8/2010 đại diện phụ huynh của 6 Giáo khu đã về tại nhà ô. Nguyên Trưởng ban Vũ Xuân Biên để bầu cử BĐH Phụ huynh Giáo họ Tân Hòa.
Danh sách đề cử viên gồm 12 vị do 6 Giáo khu bầu ra.

* Giáo khu 1 : Ô.Phêrô Hoàng Trọng Đạt


Ô.Giuse Trần Đình Mai
* Giáo khu 2 : Ô.Phêrô Vũ Xuân Biên


Ô.Alphongsô Nguyễn Trung Hậu
* Giáo khu 3 : Ô.Phanxicô Hồ Huy Hoàng (Hùng)


Ô.Giacôbê Vũ Sĩ Quang
* Giáo khu 4 : Ô.Antôn Vũ Lương An


Ô.Giuse Nguyễn Thái Sơn
* Giáo khu 5 : Ô.Giuse Nguyễn Hữu Hùng


Ô.FX.Nguyễn Văn Quế
* Giáo khu 6 : Ô.Gioan Ngô Trí Danh


Ô.GB.Dương Đình Mười
Cuộc bầu cử hôm nay gồm 2 vòng.
Vòng 1 : chọn 8 vị trong số 12 vị có tên trong danh sách.
Vòng 2 : chọn 5 vị trong số 08 vị được chọn trong vòng 1.
Cuộc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp,sau 2 vòng bầu cử kết quả đạt như sau:

TRƯỞNG BAN: Ô. Phêrô Vũ Xuân Biên
PHÓ BAN I : Ô. Antôn Vũ Lương An
PHÓ BAN II : Ô. Alphongsô Nguyễn Trung Hậu
THƯ KÝ : Ô. Giuse Nguyễn Hữu Hùng
THỦ QUỸ : Ô. Gioan Ngô Trí Danh

Xin chúc mừng Đoàn Phụ huynh,
Xin chúc mừng tân Ban Điều Hành.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUHUYNH/02.JPG
Bỏ phiếuhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUHUYNH/03.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUHUYNH/04.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUHUYNH/05.JPG
Kiểm phiếu
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUHUYNH/07.JPG
Danh sách bầu vòng 2http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUHUYNH/08.JPG
Tân Ban Điều Hànhhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUHUYNH/09.JPG
Ô.Danh - Ô.An - Ô.Biên - Ô.Hậu - Ô.Hùng

Vinam
24-08-2010, 09:31 PM
TÂN BĐH TRUNG NIÊNVào lúc 9g 00 ngày Chúa nhật 22/8/2010 tại nhà sinh hoạt, Đoàn Trung niên Tân Hòa đã tiến hành bầu cử Tân BĐH cho nhiệm kỳ 2010-2014.
Hiện diện trong buổi bầu cử có quý ông đại diện BTV Giáo họ,Ban Điều Hành Trung niên đương nhiệm, BĐH và đại diện Trung niên 6 Giáo khu.

12 vị từ các Giáo khu đề cử gồm:


01.Phêrô Nguyễn Văn Đính
02.Giuse Trần Minh Đức
03.Giuse Nguyễn Hòa Hiệp
04.GB.Lê Văn Hợp
05.Giuse Nguyễn Đức Hạnh
06.Giuse Phậm Ngọc Lâm
07.Đaminh Nguyễn Thiện Minh
08.Giuse Dương Đình Sâm
09.Antôn Trần Ngọc Thuyên
10.Phêrô Hoàng Việt Tuấn
11.Phêrô Trần Xuân Tịnh
12.FX.Nguyễn Vương Vũ

5 anh em được số phiếu cao và trúng cử gồm:

* Trưởng ban: FX.Nguyễn Vương Vũ

* Phó ban: Giuse Trần Minh Đức

* Thư ký: Phêrô Hoàng Việt Tuấn

* Phụng vụ: Giuse Nguyễn Đức Hạnh

* Thủ quỹ: Giuse Phạm Ngọc Lâm

Tân BĐH Trung niên đa số là anh em trẻ trung và nhiệt tình.

Hy vọng Đoàn Trung niên Tân hòa sẽ phát triển mạnh những sinh hoạt đạo đức và phục vụ trong Giáo họ.Hình ảnh:Long Vương

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/TRUNGNIEN/01.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/TRUNGNIEN/02.JPG
Các đề cử viên

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/TRUNGNIEN/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/TRUNGNIEN/04.JPG

Bầu cử


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/TRUNGNIEN/05.JPG

Ô.Antôn Phan Đình Nghiệm,Chủ tịch BGH


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/TRUNGNIEN/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/TRUNGNIEN/07.JPG

Kiểm phiếu


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/TRUNGNIEN/08.JPG
A.Tuấn,A.Hạnh,A.Vũ,A.Đức,A.Lâm

Vinam
25-08-2010, 07:01 PM
Xin viết lên đây lời chia sẻ và cảm xúc của một người sống cuộc đời Hiến Dâng,
một người con của Giáo họ Tân hòa đang phục vụ ở xa.
(Trích thư của Nữ tu Maria Trần Thị Xuân Thảo gửi Vinam)
Chào Thầy.
Con mới về tới Thủ Đức sáng nay,giờ con mới có dịp được xem và được hòa nhịp cùng với những sinh hoạt của Giáo phận,đặc biệt là của Giáo họ Tân Hòa...

Điều con cảm thấy vui nhất là Giáo họ mình tuy còn là một Giáo họ mới mẻ,nhưng lại có sự đoàn kết và hợp nhất với nhau để xây dựng cho tương lai của Giáo họ,cũng là tương lai của những người trẻ chúng con.

Chúng con là những người con của Giáo họ,...nhưng chẳng giúp được gì,chỉ xin góp lời cầu nguyện mỗi ngày trong Thánh Lễ,và xin cùng chung chia niềm vui với những sinh hoạt của Giáo họ...

Nhờ chung tay góp sức của từng người mà Giáo họ mới có được như ngày hôm nay,con cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc,hãnh diện vì được làm con của Giáo họ.

Thay mặt cho những người con đi xa,xin kính thăm và cám ơn Cha Quản nhiệm,quí Ông trong ban HĐGH,và từng người người trong Giáo họ.

Nguyện xin và cầu chúc cho Cha,cho mọi gia đình và quý ông bà anh chị em trong Giáo họ luôn hiệp nhất yêu thương nhau,đó là cái nôi vững chắc nhất để người trẻ chúng con vững bước trên đường đời,và cũng là chỗ dựa tinh thần mỗi khi chúng con mệt mỏi lo toan...
Một lần nữa con xin được cám ơn.

Thủ Đức ngày 25/8/2010

Vinam
26-08-2010, 09:31 PM
THÁNH MONICA, Bổn mạng giới hiền mẫu,ngày 27/8


25/8/2010


Ga 6, 54a.60-69MỘT BÀ MẸ THÁNH KIÊN TRÌ và CAN ĐẢM


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/01.JPGCa dao Việt Nam có câu :” Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra…Hoặc trong bài hát ” Lòng Mẹ “, nhạc sĩ Y Vân đã viết : “ Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào “. Vâng, người mẹ nào mà chẳng thương con, người mẹ nào lại nỡ bỏ con khi bà mang nặng, đẻ đau, thức khuya, dậy sớm để lo cho con từng ngụm sữa, nâng niu, ấp ủ con như gà mẹ ủ con trong đôi cánh. Anh Vũ Đức Nhuận đã viết bài “

Em có ba, em có má “ có câu gợi cảm và nói lên tình thương bao la của cha mẹ:” Em có ba, em có má. Má yêu em như suối trên nguồn, từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng”. Nói về mẹ quả không sao có thể diễn tả hết, lột hết được tình thương lao la của người mẹ. Do đó, thánh Augustinô sau một quãng đời xa Chúa, dấn thân vào con đường lầy lội đã nghiệm ra tình mẹ, tình cha. Ngài đã trở lại với Chúa nhờ lời cầu nguyện và những giọt nước mắt chân tình, đau khổ nhưng đầy tình yêu của người mẹ, bà thánh Monica.

Năm 332, thánh nữ Monica chào đời tại vùng Sucara, nước Phi Châu trong một gia đình đạo đức và luôn biết kính sợ Chúa. Được giáo dục trong bầu khí đạo đức của gia đình, thánh nhân sớm trở thành cô bé đạo hạnh, thánh thiện và luôn kính Chúa yêu người. Với tâm hồn đơn sơ, khiêm nhượng, kèm theo đức bác ái tuyệt vời, thánh nữ Monica ngay từ nhỏ đã biết dành một phần cơm mỗi bữa để giúp đỡ người nghèo, đồng thời những khi nhàn rỗi, thánh nữ luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa.

Với đức vâng lời và lòng yêu thương cha mẹ, thánh nữ lúc lên 22 tuổi đã chấp nhận kết hôn với một chàng trai tên Patricius, con nhà giầu, quí phái nhưng tính tình lại ngang ngược, hung hăng, ngạo mạn, và tuổi lại gấp đôi thánh nữ. Tuy rất khổ tâm, nhưng thánh nữ vẫn vâng lời cha mẹ với ước nguyện sẽ cứu được một linh hồn trở về đàng ngay nẻo chính. Nhờ tâm hồn thánh thiện, lòng đạo đức sâu xa và nhờ lời cầu nguyện thánh nữ đã cải hoá được chồng của mình và sau đó sinh được 3 người con mà Augustinô là con đầu lòng. Sống trong một gia đình hoàn toàn ngoại giáo, nhưng thánh nữ Monica luôn tỏ ra mình là con của Chúa, sống nghe lời Chúa, tuân theo lời của Chúa và luôn giáo dục con cái biết kính Chúa, yêu người.

Augustinô càng lớn càng trở nên người con hư hỏng, dù mẹ cha yêu thương hết mực. Augustinô có trí rất thông minh, nhưng càng thông minh, cậu càng ỉ lại đâm ra lười biếng và lơi là ăn chơi trác táng. Bị sửa phạt, Augustinô đâm ra lừa dối, lường gạt cha mẹ, thầy cô, từ đó đâm ra ăn chơi trác táng và trụy lạc. Càng đi học ở ra, ở tỉnh Augustinô càng bị cuốn hút vào những trào lưu xấu và càng hư hỏng. Đau khổ hơn nữa cho thánh nữ Monica con trai Augustinô của mình đi theo bè rối và chống lại đức tin. Tuy rất đau khổ nhưng thánh nữ Monica tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của Chúa, bà tin tưởng kiên trì cầu nguyện và làm việc lành bác ái.

Lời cầu nguyện, tin tưởng, cậy trông phó thác nơi Chúa và những giọt nước mắt chân thành, tha thiết của Chúa đã được Chúa đoái thương nhậm lời. Augustinô sau những thất bại, cay đắng ê chề đã trở về với Chúa. Augustinô giờ đây có thể nói như thánh Phaolô :” …lao mình về phía trước”. Ngài đã đẩy lùi tội lỗi, đẩy lui những xấu xa để làm lại cuộc đời mới, làm lại một tương lai tốt đẹp, trong sáng. Chúa có cách nhìn và con đường của Chúa. Vào chính đêm phục sinh năm 364, Augustinô đã được lãnh nhận bí tích rửa tội do thánh giám mục Ambrosiô cử hành. Hai mẹ con tràn đầy hạnh phúc: thánh nữ Monica sung sướng khôn lường, bà và Augustinô trở về Phi Châu trong cuộc hành trình dài ngày, nhưng ý Chúa nhiệm mầu, thánh nữ đã ra đi về với Chúa trong bình an vào năm 387. Thánh nhân được mai táng tại Otti. Đức Thánh Cha Martinô vào năm 1430 đã truyền đem xác thánh nữ về chôn cất tại nhà thờ thánh Augustinô ở Roma.

Cuộc đời của thánh nữ Monica là một cuộc đời đầy gian truân, đau khổ và thử thách. Tuy nhiên, thánh nữ đã kiên cường, can đảm sống tín thác nơi Chúa và luôn cậy trông, hy vọng vào tình thương vô biên của Chúa. Thánh nữ cảm nghiệm thực sâu xa lời của thánh Phaolô tông đồ:” Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho Tôi “ hay “ “…Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi “ ( Philip 3, 8 ).

Thánh Monica đã ra đi về với Chúa vì bà đã toại nguyện vì người con yêu dấu của bà đã quay trở về với Chúa. Bà an bình vì “…Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta “ ( Philip 3, 20 ).
Thánh nhân là người mẹ gương mẫu, người mẹ đạo đức, thánh thiện và bây giờ nhiều nơi giới hiền mẫu đã chọn thánh Monica làm bổn mạng của giới mình.

Lạy thánh nữ Monica, xin giúp các bà mẹ công giáo luôn có tấm lòng quảng đại, kiên nhẫn và yêu thương để góp tay giáo dục con cái mình trở thành những con người tốt.
Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/02.JPG
Lm. Đaminh Phạm Sĩ Hiện

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/04.JPG


LỄ BỔN MẠNG HIỀN MẪU TÂN HÒA.

Giới Hiền Mẫu GH Tân Hòa đã chọn Thánh Nữ Monica làm Bổn mạng,ước mong noi gương Người để trở thành người Mẹ xây dựng một gia đình đạo đức,nhân ái, một gia đình kitô giáo hạnh phúc chan chưa tình thương.

Hôm nay Cha quản nhiệm đã mời Cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện về để giúp các Mẹ trong giờ Tĩnh tâm trước Thánh Lễ.Các Mẹ đã được nghe Cha xứ GX. Thổ Hoàng chia sẻ về cuộc đời của Mẹ Monica;Cha cũng hướng dẫn các Mẹ về những trách nhiệm của một người vợ,người Mẹ trong gia đình,trong Giáo họ,trong xã hội...

Vào lúc 20 giờ,Cha Quản nhiệm và Cha Đaminh đã dâng Thánh Lễ đồng tế mừng kính Thánh nữ Monica.Toàn thể đoàn Hiền mẫu trong đồng phục trắng sốt sắng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình một người Mẹ mẫu gương.Mỗi người mẹ đều cảm mến và hãnh diện về Thánh bổn mạng của mình.
Thánh lễ đã thực sự là bữa Tiệc Thánh làm hân hoan lòng người trong sự hiệp nhất,hòa đồng và yêu thươnghttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/16.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/17.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/18.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/19.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/Le2010/20.JPG


Hình ảnh:Long Vương

Vinam
28-08-2010, 10:34 AM
NGÀY LỄ HỘI


26/8/2010


Từ 7 giờ 30 sáng , các Mẹ cùng lần lượt tập trung về nhà sinh hoạt của Giáo họ để tham dự và vui hưởng NGÀY LỄ HỘI MỪNG THÁNH BỔN MẠNG MONICA. Gần 600 Mẹ của 6 Giáo khu và 1 Giáo xóm mặc đồng phục theo đơn vị mình thật trẻ trung và đẹp mắt.

Quan khách được mời dự Ngày Lễ hội hôm nay gồm Cha Quản nhiệm, quý Thầy, quý Nữ tu, Ban HĐGH , đại diện các ban ngành đoàn thể của Giáo họ; đặc biệt còn có sự hiện diện của Đại diện Ban thường vụ và Ban điều hành Hiền Mẫu Giáo xứ mẹ Vinh hòa .Hình ảnh:BTT Tân hòa
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/04.JPG


Cha Quản nhiệm và Ông chủ tịch HĐGH đã mừng lễ và chúc các Mẹ một ngày hội vui vẻ, một ngày sinh hoạt lành mạnh, bổ ích. Mọi người thật xúc động khi biết rằng có 28 Mẹ từ 75 đến 92 tuổi cũng có mặt trong Lễ hội hôm nay.

Các Mẹ đã được tham gia thi Kinh Thánh, thi viết kinh và các trò chơi. Khu vực nhà sinh hoạt rộn ràng niềm vui với những tiếng cười, những bài ca, những vũ điệu tập thể.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/07.JPG
QUÝ THẦY VÀ XƠ TRONG BAN THI ĐUA


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/08.JPG


THI GIẢI ĐÁP KINH THÁNH
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/11.JPG


THI TRÒ CHƠI VUI
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/15.JPG
HIỀN MẪU GIÁO KHU 1 VÀ GIÁO XÓM MARTINÔ


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/16.JPG
HIỀN MẪU GIÁO KHU 2


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/17.JPG
HIỀN MẪU GIÁO KHU 3


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/18.JPG
HIỀN MẪU GIÁO KHU 4


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/19.JPG
HIỀN MẪU GIÁO KHU 5


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/20.JPG
HIỀN MẪU GIÁO KHU 6

Vinam
28-08-2010, 11:11 AM
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/09.JPGNghe bài hát: Thánh Monica Bổn mạng Hiền Mẫu Tân Hòasáng tác: Vinam
Thể hiện: Lê Anh

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/ThanhCa/CacThanhDucMe/ThanhMonica.mp3
Sau bữa cơm trưa là chương trình thi đua văn nghệ. Xem những tiết mục trình diễn trên sân khấu những người chồng cũng cảm thấy vui lây; các Mẹ của mình còn trẻ trung lắm; cũng nhảy múa, cũng trình diễn thời trang, cũng tấu hài…không kém gì thanh niên hay giới mày râu.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/21.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/22.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/23.JPG
Câu lạc bộ Dưỡng sinh Tân hòahttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/24.JPG
Ban điều hành Hiền mẫu Tân hòa trong trang phục quốc tế


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/25.JPG


Nghe suy nguyện : Thánh Monica
Thể hiện : LêAnhhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/ThanhCa/CacThanhDucMe/ThanhNuMonica-LA.mp3http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/26.JPG

Các nhân vật trong tiểu phẩm Thánh MONICA


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/27.JPG
Tiết mục "Múa hiện đại" GK 6http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/28.JPG
Tiểu phẩm "ăn khế trả vàng" GK1http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/29.JPG
Tiết mục văn nghệ đoàn Hiền mẫu GX Vinh hòahttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/30.JPG
Tiết mục Múa "Trống cơm" GK5http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/31.JPG
Tiết mục "Hóa trang" GK4http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/32.JPG
Tiết mục "Múa Tây nguyên" GK3http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/33.JPG
Tiểu phẩm"Người Samari nhân hậu" GK2http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/34.JPG
Thầy phó tế Phêrô Trần Thanh Trựchttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/SinhHoat%202010/35.JPG
Tôn vinh các mẹ từ 75 đến 92 tuổi
Ngày Lễ hội của các Mẹ cũng chính là ngày vui của Giáo họ và của mọi gia đình. Một ngày cùng chơi, cùng ở bên nhau khiến các Mẹ quên bớt những lo toan cuộc sống; thân thiện và quan tâm đến nhau hơn. Con người tuy thật nhỏ nhoi nhưng đồng thời cũng là một hạt giống sống động giữa cộng đoàn. Mỗi hạt giống phải cố vươn lên để cánh đồng được xanh tươi tràn đầy sức sống. Hôm nay các Mẹ đã là những hạt giống như thế.MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY (http://picasaweb.google.com/tranannhi/MONICAHienMauTanHoa)

Vinam
10-09-2010, 10:02 PM
ĐOÀN THANH NIÊN BẦU BAN ĐIỀU HÀNH


29/8/2010

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THANHNIEN/BauCu/01.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THANHNIEN/BauCu/02.JPG
Anh Lê Văn Lâm :Nguyên Trưởng ban

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THANHNIEN/BauCu/03.JPG
Ô. Đệ nhị PCT Giáo họ phát biểu

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THANHNIEN/BauCu/05.JPG
Nhận cho mình một lá phiếu
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THANHNIEN/BauCu/06.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THANHNIEN/BauCu/04.JPG
Ta hãy sáng suốt chọn lựa người tài đức

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THANHNIEN/BauCu/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/THANHNIEN/BauCu/08.JPGLong Vương - Đoan Trang - HT Hoan - Bá Bảo - Ngọc TríKết quả bầu Ban Điều Hành Đoàn Thanh niên:

1. Giuse Phùng Bá Bảo 1987: Trưởng Ban
2. Têrêxa Nguyễn Thị Đoan Trang 1988 : Phụng vụ
3. Phêrô Nguyễn Ngọc Trí 1984: Phó nhân sự
4. Giuse Trần Long Vương 1987: Thư ký
5. Anna Hoàng Thị Hoan 1985: Thư ký

BTT Tân Hòa

Vinam
17-09-2010, 08:32 AM
BẦU BAN ĐIỀU HÀNH MỚI


05/9/2010


ĐOÀN HIỀN MẪU TÂN HÒA BẦU BĐH KHÓA 2010 - 2014


Sáng Chúa nhật 05/9/2010, Đoàn Hiền Mẫu GH Tân Hòa đã tổ chức bầu lại BĐH mới cho khóa 2010 - 2014.

Từ 7 giờ đến 10 giờ 00 hơn 500 bà mẹ đã đến nhà sinh hoạt GH để bầu cử nhân sự vào BĐH. Nhân sự ban đầu gồm 18 người được đưa lên từ Giáo khu-mỗi Giáo khu 3 người. Đây là những Phụ nữ vừa đạo đức vừa nhiệt tình, tháo vát được giới thiệu từ các Giáo khu.
Vòng 1:chọn ra 10 người.http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/10.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/10.JPG)


Ngày hôm nay các bà Mẹ chọn ra 5 trong số 10 người này để bầu vào BĐH của Giáo họ.

(http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/01.JPG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/01.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/01.JPG)


Những phút chuẩn bị(http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/02.JPG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/02.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/02.JPG)(http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/03.JPG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/03.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/03.JPG)


Ban thư ký(http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/04.JPG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/04.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/04.JPG)(http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/05.JPG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/05.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/05.JPG)


Cùng nhau đi bầu cử

(http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/06.JPG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/06.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/06.JPG)


Kiểm phiếu(http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/07.JPG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/07.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/07.JPG)(http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/08.JPG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/08.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/DOANTHE/PHUNU/BauCu/08.JPG)Kết quả cuộc bầu cử là:1. Trưởng Ban: Têrêxa Bùi Thị Kim Trinh
2. Phó Ban: Têrêxa Nguyễn Thị Thư
3. Phụng vụ: Anna Lê Thị Vân
4. Thư ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
5. Thủ quỹ: Têrêxa Trần Thị Mỹ LinhCám ơn Vinam đã đến với Giáo Xứ Tân Hòa

Mời xem thêm:


GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN MỘT (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=21035)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN HAI (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=22065)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN BA (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23108)

(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23904)GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN BỐN (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23904)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN NĂM (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=25165)


GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN SÁU (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=27767)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN BẢY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=30483)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN TÁM (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=32678)

GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN CHÍN (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=37063)