PDA

View Full Version : Bảo vệ sự sống ...!NguyenNgocHieu
01-09-2010, 03:53 PM
Bảo vệ sự sống không phải là một vấn đề tôn giáo

http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/be_3_946338317.jpg

TTCG (Mexico City, Mexico, 27-7-CNA) - Một chuyên gia về các vấn đề gia đình nhắc nhở người Mexico tuần trước rằng việc bảo vệ cuộc sống không phải là một vấn đề tôn giáo và điều đó được dựa trên sự chắc chắn của khoa học rằng cuộc sống bắt đầu từ lúc thụ thai.

Trong một bài báo được xuất bản bởi Diario de Yucatan, Lourdes Casares de Felix từ Hội Bảo vệ Gia đình, giải thích rằng quyền sống không phải là một quyền tôn giáo. “Có phải bảo vệ cuộc sống của một người vô tội là một câu hỏi của tôn giáo?”, Cô hỏi. Chấp nhận rằng “từ lúc thụ thai, phôi là một con người mà cuộc sống phải được tôn trọng và nhất định rằng phá thai là một tội ác, không phải là một câu hỏi về tôn giáo, đó là một sự tranh cãi dựa trên khoa học, như đã được chứng minh bởi Jerome Lejeune, vị bác sĩ y học và khoa học và là giáo sư Di truyền học”, Casares đã viết.

“Khoa học đã chứng minh rằng cuộc sống có từ lúc thụ thai và đó là con người. Đây mới là câu hỏi về luân lý hoặc là đạo đức: Có được phép để bắt cuộc sống đó phải chết không? Câu trả lời có thể được đưa ra bởi một nhà nghiên cứu khoa học nhân văn vô thần. Giữa việc thiếu luận cứ khoa học nhằm thúc đẩy phá thai, thì chiến thuật đổ lỗi cho tôn giáo luôn được sử dụng”, bà nói thêm.

“Thảm kịch của phá thai không chỉ hệ tại việc tước quyền của trẻ chưa sinh, hoặc từ chối việc công nhận trẻ chưa sinh là những con người, hoặc chấp nhận hay phủ nhận khả năng cảm thấy đau hoặc cảm nhận được niềm vui của trẻ chưa sinh... thảm kịch đó là sự vô nhân đạo đáng buồn của con người quyết tâm huỷ hoại cuộc sống của những người không thể tự vệ, bằng cách từ chối sự sống của họ (trẻ chưa sinh)”, Casares nói.


hùng nguyễn
truyenthongconggiao.org