PDA

View Full Version : Nhờ giúp bản nhạc PDF TINH THẦN LEGIOhotheart59
05-09-2010, 09:44 PM
Nhờ các bạn tìm giúp bản nhạc "Tinh thần Legio" của Lm Tri Ân Ca để tập hát cho CĐ Legio GX (nếu có file nhạc đệm thì con xin cám ơn Chúa).
Thanks,
Xin gửi về : hotheart59@gmail.com

Mr.Ken™
09-09-2010, 02:41 PM
Tinh thần Legio
http://tinmungmedia.net/THANHCA/01Nam2009/10ThangMuoi/ChocongiongChua/chocon/ChoConGiongChua_files/12-TINH%20THAN%20LEGIO.mp3