PDA

View Full Version : Lịch Tĩnh Tâm Định Hướng Năm 2010 và 2011Ti_Amo
09-09-2010, 09:27 PM
Lịch Tĩnh Tâm Định Hướng Năm 2010 và 2011

Chương trình Tĩnh Tâm Định Hướng Ơn Gọi 2011 dành cho những bạn muốn tìm hiểu Dòng Tên Việt Nam.

LỊCH TĨNH TÂM ĐỊNH HƯỚNG ƠN GỌI NĂM 2010
Chương trình Tĩnh Tâm Định Hướng Ơn Gọi 2010 dành cho những bạn muốn tìm hiểu Dòng Tên Việt Nam.
Tháng 1: vào những ngày 29, 30,31
Tháng3: vào những ngày 26,27,28
Tháng 4: vào những ngày 23,24,25
Tháng 5: vào những ngày 28,29, 30
Tháng 6: vào những ngày 25,26,27
Tháng 7: vào những ngày 23,24,25
Tháng 8: Đợt 1: vào những ngày 13,14,15
Đợt 2: vào những ngày 27,28,29
Tháng 9: vào những ngày 24,25,26
Tháng 10: vào những ngày 29,30,31
Tháng 11: vào những ngày 26,27,28

Chương trình Tĩnh Tâm Định Hướng Ơn Gọi 2011

Tháng
Những Ngày
1
28,29,30
2
25,26,27
3
25,26,27
4
22,23,24
5
27,28,29
6
24,25,26
7
22,23,24
8
Đợt 1
12,13,14
Đợt 2
26,27,28
9
23,24,25
10
28,29,30
11
25,26,27

Ước mong qua ba ngày tĩnh tâm định hướng, các bạn gặp gỡ được Thầy Giê-su và định hướng ơn gọi cho cuộc đời mình.
Thân Mến,
Ban Huấn Luyện Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam
ungsinhdongten.net