PDA

View Full Version : OANlittlewave
14-05-2008, 10:04 PM
OAN

MR 1: Má nhỏ quen má tao, bả nhắn má tao qua lấy đồ về nấu ăn. Má sai tao qua, tao gặp hỏi có một câu mà bị nhỏ chửi te tua mày ơi!


MR 2: Sao kì vậy?


MR 1: Má nhỏ dặn qua lấy bầu. Tao qua gặp hỏi nhỏ: “Ấy ơi có bầu chưa, mình lấy!“. Có dzậy thui mà nỗi cơn chửi wa’ trời.


MR 2: ………….!!!

josviet
15-05-2008, 09:28 AM
hehe:24: