PDA

View Full Version : HÌNH ẢNH VIDEO TƯỞNG NHỚ NGÀY 11/9Ti_Amo
11-09-2010, 09:18 PM
Hãy xem và cầu nguyện cho Hòa bình thế giới:

http://www.youtube.com/watch?v=xDh_pvv1tUM (http://www.youtube.com/watch?v=xDh_pvv1tUM)