PDA

View Full Version : Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi Cộng đoàn dân Chúa nhân dịp kỷ niệm một nghìn năm Thăng LongTi_Amo
12-09-2010, 10:12 PM
Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi Cộng đoàn dân Chúa nhân dịp kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long


http://hdgmvietnam.org/Images/News/VanKien/GMVNGHCGTG_Thumb_233.jpg (http://hdgmvietnam.org/Images/News/VanKien/GMVNGHCGTG_Full_233.jpg)

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/HDGM/ThuHDGM_1000namTL.jpg