PDA

View Full Version : Khi Ba - hoặc Con...buồn!DiaCoc
15-05-2008, 02:47 PM
Con: Khi Ba ...buồn, Ba làm gì?
Ba: Buồn thì Ba...đọc báo!
Con: Buồn thêm tí nữa, Ba làm gì??
Ba: Ba..Xem Ti-Vi!!
Con: Buồn ...chút nữa???
Ba: ...Mở Máy Vi-Tính...Vô TCVN...Vào giải trí...xem Lít ...đăng cái gì!!! Cười cho đã!!!

***
Ba: Khi Con buồn, thì Con làm gì?
Con: Buồn thì Con...uống YaMost!
Ba: Buồn thêm tí nữa, Con làm gì??
Con: Con...Xem Hoạt-Hình!!
Ba: Buồn chút nữa???
Con: ...Mở máy Vi-Tính của Ba...Vô TCVN...Vào giải trí...xem Lít ...đăng cái gì!!! Gõ vào đó: Cứu con Ba ơi!!!

littlewave
15-05-2008, 08:24 PM
Con: Khi Ba ...buồn, Ba làm gì?
Ba: Buồn thì Ba...đọc báo!
Con: Buồn thêm tí nữa, Ba làm gì??
Ba: Ba..Xem Ti-Vi!!
Con: Buồn ...chút nữa???
Ba: ...Mở Máy Vi-Tính...Vô TCVN...Vào giải trí...xem Lít ...đăng cái gì!!! Cười cho đã!!!

***
Ba: Khi Con buồn, thì Con làm gì?
Con: Buồn thì Con...uống YaMost!
Ba: Buồn thêm tí nữa, Con làm gì??
Con: Con...Xem Hoạt-Hình!!
Ba: Buồn chút nữa???
Con: ...Mở máy Vi-Tính của Ba...Vô TCVN...Vào giải trí...xem Lít ...đăng cái gì!!! Gõ vào đó: Cứu con Ba ơi!!!

Ba:...Mở Máy Vi-Tính...Vô TCVN...Vào giải trí...xem Lít ...đăng cái gì!!! Cười cho đã!!! => dzị à? lit tưởng Côc... phi thân dzô... cho lịa (còn... giải phóng chớ) :3::3::3:

Con:..Mở máy Vi-Tính của Ba...Vô TCVN...Vào giải trí...xem Lít ...đăng cái gì!!! Gõ vào đó: Cứu con Ba ơi!!! => Uhm, oan ui ông Địa nhoa. lit hìn lènh dzô pờ pến, tàn đi kíu ngừi kO đóa.