PDA

View Full Version : Thư Của HĐGM Việt NamNguyenNgocHieu
14-09-2010, 05:41 PM
Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi Cộng đoàn dân Chúa nhân dịp kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long


http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/ThuHDGM1000namTL.jpg

TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
nguồn:vietcatholic.org