PDA

View Full Version : Giáo hội duy nhấtlangtu_yeuGiesu
15-09-2010, 03:52 PM
Giáo hội duy nhất

Một giáo hội lớn mạnh và thánh thiện
Giáo hội Thiên Chúa Giáo
Từ ngàn xưa có lẽ Thiên Chúa quan phòng đã chọn Giáo hội của con một ngài là Chúa Giesu Kito lập ra làm niềm vui của ngài.Giáo hội được khai sinh bởi Đức Kito và giáo hội là Đức Kito nên nó phải là 1 khối thống nhất.Nó thống nhất mọi tín hữu cùng 1 đức tin kito giáo nên đồng hình đồng dang.Và chính gì giáo hội là Thân thể đức Kito nên bản chất giáo hội là thánh thiện,duy nhất.và giáo hội duy nhất là giáo hội mang tính tông truyền .
Giáo hội ngày xưa.
Ngay từ lúc thành lập giáo hội Đức Kito thánh thiên muốn giáo hội phải là duy nhất là 1 giáo hội Mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ để những con cái ngài đi theo 1 con đường giáo lý đúng đắn nhằm được hưởng hạnh phúc nước trời mà ngài đã tạo ra nhầm ban tặng cho những người tin ngài.Lúc khởi đầu giáo hội là 1 khối thống nhất do thánh Phero người được diễm phúc được Thiên Chúa ban quyền lãnh đạo giáo hội người mà nhờ ơn của người Giáo hội được bất khả xâm phạm bởi mọi thế lực quỉ thần.và nhờ hồng ân Thiên Chúa giáo hội đã tồn tại và phát triển qua hơn 2000 năm.
Giáo hội công giáo ngày nay.
Ngày nay Giáo hội vẫn là con đường tắc giúp mọi con người trên Thiế giới có thể đến được với Thiên Chúa Cha qua con ngài là Đức Kito và nhờ sự hoạt Chúa thánh Thần
mọi tín hữu của chúa có thể nên đồng hình hồng dạng.
Giáo hội ngày nay vẫn tiếp tục là 1 giáo hội công giáo mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ
Giáo hội Mầu nhiệm là 1 giáo hội mà trong đó có sự hoạt động của ba ngôi Thiên Chúa quyền năng.Ba ngôi này củng hiệp thông nên đồng hình đồng dạng nên 1 Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa quan phòng che trở giáo hội được trở nên thánh thiên và mầu nhiệm
Giáo hội Hiệp thông là 1 giáo hội mà mọi thành thần trong đó luôn luôn là một khối thống nhất.luôn luôn sống vì nhau và sống cho nhau.Mà nhờ mầu nhiệm hiệp thông này giáo hội trở nên vững bền trước mọi thế lực thế gian
Giáo hội sứ vụ là mục tiêu luôn hướng tới của Hội Thánh chúa đó là công cuộc giao giảng nước trời cho mọi người trên quả đất xanh để họ củng nên mầu nhiệm và hiệp thông
Từ sự hiểu biết tổng hợp và hữu cơ về bản chất sâu xa của Giáo Hội, mà các thành phần trong Giáo Hội: giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ nhận ra được vị trí, phẩm giá, căn tính hay bản chất của mình, nhờ đó mỗi thành phần rút ra hệ luận để sống sao cho đúng với căn tính, phẩm giá của mình là thành phần của Giáo Hội mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Sống cho đúng phẩm giá, căn tính, hay bản chất của mình đó là sống thánh thiện đạo đức, bằng cách luôn hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau qua các bí tích, đồng thời cũng ý thức sứ vụ của mình là truyền giáo cho những người chưa được hiệp thông với Thiên Chúa và với mình. Tuy nhiên, câu trả lời đó vì muốn ngắn gọn và súc tích, nên có độc giả thấy chưa đầy đủ, và chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Thực sự, theo Đức Hồng y Garrone, ngay lúc đầu Giáo Hội muốn tự tìm hiểu bản chất của mình không những để củng cố nội bộ của mình, mà còn muốn để có thể đối thoại với thế giới nữa (Giáo Hội ad intra và ad extra)
Giáo hội nên chỉ là môt và qui tựu nên một để càng mầu nhiệm càng hiệp thông và càng sứ vụ
Ngày nay trên thế giới nhiều tổ chúc được lập ra để chống đối lại giáo hội hoàn vũ của Thiên Chúa với nhiều giáo lý tín điều sai hết và họ cho là đẹp lòng Thiên Chúa
Qua cuộc đại ly khai giáo mà những người anh em trong 1 chi thể đức Kito tự tách ra làm 1 bộ phận riêng biêt họ từ chối các quyền của họ ma giáo hội nhờ Thiên chúa có thể ban cho họ Qua một thời kỳ từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 14, Giáo hội Công giáo nguyên thủy dần dần bị phân tách thành hai nhánh: Tây phương (Latinh), thường được gọi là Giáo hội Công giáo, và Đông phương (Hy Lạp), sau này trở thành Chính Thống giáo. Hai giáo hội này bất đồng quan điểm về cách tổ chức, nghi thức và những học thuyết mà đặc biệt là địa vị của Giáo hoàng[13]. Công đồng Lyon II (1274) và Công đồng Firenze (1439) thử tìm cách hiệp thông lại hai giáo hội nhưng tất cả đều bị Chính Thống giáo khước từ. Vài giáo hội Đông phương sau này hiệp thông lại với Giáo hội Công giáo Rôma, tuyên bố không bao giờ thoát ly khỏi giáo hoàng. Tuy nhiên, hai nhánh giáo hội chủ chốt vẫn phân ly cho đến ngày nay mặc dù đã hóa giải việc rút phép thông công lẫn nhau giữa Rôma và Constantine vào năm 1965. Thời kỳ Phục Hưng thế kỷ 15 có một sự kiện đáng quan tâm trong cổ điển học đó là sự xét lại về học thuyết và đức tin của Công giáo. Năm 1492, Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ dẫn đến làn sóng truyền giáo tích cực của Công giáo Rôma tại khắp lục địa này. Giáo hoàng Alexander VI trao “sứ mệnh” truyền giáo tại vùng đất mới khám phá cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Ngày 31 tháng 10 năm 1517, Martin Luther đưa ra những bài luận văn mang nội dung bài trừ những học thuyết của Công giáo đương thời. Những bài tương tự được phát ra với những chi tiết căn bản thậm chí vượt bậc hơn cả những gì Công giáo thuyết giảng. Họ chĩa mũi nhọn vào Công đồng Trent, bản chất của Kháng Cách - như tên gọi của nó - là đòi hỏi khôi phục những học thuyết và cách thực hành Công giáo truyền thống. Công đồng Trent sàng lọc và định nghĩa lại các học thuyết, ban bố các giáo điều.

Cộng đồng Kháng Cách
Tây Âu, Bắc Mỹ

Cải cách Kháng Cách (Thế kỷ 16)

Anh giáo
Anh Quốc


Công giáo
Giáo hội Công giáo Rôma Nam Âu, Mỹ Latinh

Hiệp thông Công giáo

Cơ Đốc giáo Tiên khởi
Đại Ly giáo (Thế kỷ 11)
Công giáo Đông phương
Đông Âu, Đông Á

Công đồng Êphêsô (431)
Công đồng Chalcedonia (451)

Chính Thống giáo
Đông Âu, Bắc Á


Các Giáo hội Đông phương cổ
Ai Cập, Ethiopia


Giáo thuyết Nestorius
Syria, Iraq, Iran

Năm 1534, Nghị viện Anh thông qua quyền tối cao của Vua nước Anh đối với Giáo hội Anh như là cách để tuyên bố ly khai khỏi Giáo hội. Từ năm 1536, nhiều nhà dòng Công giáo tại xứ Anh, xứ Wales và Ireland bị giải thể. Giáo hoàng Phaolô III rút phép thông công đối với Vua Henry III vào năm 1538, như vậy Anh giáo chính thức phân ly khỏi Công giáo.
Câu hỏi được đặt ra ai đúng ai sai?
Sói dữ đã đội lớp chiên non để đột nhập và doàn chiên thống nhất do mục tử nhân lành chăn dắt và nó làm cho đàn chiên trở nên hoản loạn và các con chiên của Thiên chúa mất phương hướng mà vị chủ chăn nhân lành đã định từ trước
Không thể có việc một thân thể tách ra thành nhiều phần vì như thế nhưng phần tách ra sẽ nên biệt lập với thiên Chúa là nguồn nuôi sống thân thể đó và điều tất nhiên nó sẽ chết.
Và đương nhiên phần không tách ra vẫn sẽ sống nhờ nguồn mạch sự sống cuả Thiên Chúa nhưng nó sẽ không được trọn vẹn.không một ai muốn thân thể mình không trọn vẹn kể cả giáo hội của Chúa.Nhiều tổ chúc tự xưng mình là kế thừa là công giáo và họ lội kéo cái tín hữu chúa.Điều đó liệu có đẹp lòng chúa chăng và liệu những người công chính có chọn ra được con đường đúng đắn hay họ sẽ hoang mang
Thiên Chúa quan phòng lúc ban đầu đã tạo ra giáo hội duy nhất của chúa Kito nên khi kết thúc củng chỉ có 1 giáo hội duy nhất vì thế nhưng ai không phải là chi thể của thân thể đức kito thì không phải là Kito hữu và tất nhiên họ sẽ không được hưỡng bất cứ lợi ích gì từ giáo hội duy nhất

Nên vâng phục và trở về với tâm tình người con và qui tựu nên 1 giáo hội Công Giáo vì chỉ có thế mớ là con đường đúng đắn và đương nhiên việc quay về ở đây là quay về thống nhất nên một giáo hội hoàn vũ duy nhất thánh thiện công giáo và thông truyền và vâng phục Giáo hoàng .
Bây giời là lúc những người cùng 1 dòng máu Kito phải ngồi lại cùng nhau xóa hết mọi hiểu lầm và tranh chấp để thống nhất nên mội Đại Kito Giáo hung mạnh mà theo đó sẽ là 1 giáo hội không có sự dữ là môt giáo hội đẹp lòng Thiên Chúa
Biết được những điều Hội Thánh Roma luôn khát khao tìm lại được các phần thân thể của mình để trở nên trọn vẹn nên một giáo hội duy nhật của Thiên Chúa.Hội Thánh luôn rộng tay chào đoán và mọng trờ sự quay về cũng như tha thứ lẫn nhau của những người tin vào con một Thiên Chúa vì lúc đầu giáo hội là 1 nên khi kết thúc thì củng chỉ nên có một giáo hội duy nhất theo chúa Kito
Hãy vì Đức Kito con một thiên Chúa và Hãy hành động để sứ vụ gieo giảng tin mừng đến các dân được hoàn thiện và thống nhất để cho cả thế giới được hưởng một đức tin duy nhất hoàn thiện nhất một đức tin nhân bản Kito Giáo bởi một giáo hội duy nhất của chúa gieo giảng
Nguyện xin Thiên Chúa là cha đức Giesu Kito ban phước lành và Thánh Thần của ngài để muôn dân là con cái của ngài được qui tựu nên một khối củng như Ngài chỉ có 1 thân thể chúa Giesu con một ngài amen
Betanda
(Giuse Võ Kỳ Quốc Anh)