PDA

View Full Version : Bài Hát " Ca mừng thánh nữ"hoainam229
16-09-2010, 04:13 PM
Bạn nào có lời bài hát mà cả đốt nhạc luôn thì cho minh xin. minh dag can gap lam. Xin cam on

giusehien
16-09-2010, 09:11 PM
Gởi Bạn "Ca Mừng Thánh Nữ" Tác Giả Lm Nguyễn Duy.

http://www.dinh.dk/pdf/camungThanhNu-nd.pdf