PDA

View Full Version : Các Bài Giảng Trong Đại hội thánh mẫu lần thứ 33 tại dòng Đồng Công Hoa Kỳ.vũng_nước
22-09-2010, 09:44 AM
Các bài hội thảo của Lm. Vũ Thế Toàn:

Thăng Tiến hôn nhân:

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_VuTheToan/TTHN_La_That.mp3

Hội thảo về luân lý "Lưong Tâm" tiếng nói từ bên trong:

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_VuTheToan/Hoi_Thao_Ve_Luan_Ly_Luong_Tam.mp3

Hội thảo về Tình Yêu "Eros and Agape" Trớ trêu cuộc tình:

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_VuTheToan/TRO_TREU_CUOC_TINH.mp3