PDA

View Full Version : KÍNH MỪNG MẸ MARIA!hoa_su_trang89
22-09-2010, 09:49 PM
Kính mừng Mẹ ! Tháng Rosa
Con xin dâng Mẹ ngàn hoa tháng mười
Hoa hồng rực nở xinh tươi
Lời kinh tiếng hát lòng người hòa chung
Nơi nơi chuỗi hạt tưng bừng
Ngàn hoa kinh nguyện :"Kính mừng Maria"
Nữ vương Mẹ Chúa cao sang
Tình thương trải khắp thiên đàng thế gian
Ngàn kinh chẳng thỏa ơn ban
Thêm tràng dâng Mẹ quyền năng diệu huyền
Mẹ chẳng vương tội tông truyền
Hai tràng dâng Mẹ tinh tuyền trinh nguyên
Mẹ là Thánh Mẫu thăng thiên
Ba tràng mừng Mẹ thánh thiêng nhiệm mầu
Mẹ thương nhân loại đậm sâu
Bốn tràng tạ Mẹ u sầu vì con
Mẹ là Rất Thánh ban ơn
Năm tràng dâng Mẹ ngàn đời hồng ân
Mẹ hằng cứu giúp muôn dân
Sáu tràng kính Mẹ chữa lành đời con
Mẹ là ánh sáng sao trời
Bảy tràng tạ Mẹ sáng soi bước đường
Mẹ là thành lũy kiên cường
Tám tràng dâng Mẹ vẫn thường chở che
Mẹ dìu con vượt bến mê
Chín tràng kính Mẹ dẫn về vinh quang
Mẹ đưa con tới thiên đàng
Đời đời ca tụng muôn tràng Rosa ...

Hoa_sứ_Trắng 89:118: