PDA

View Full Version : BIẾT MÌNH BIẾT NGƯỜINganguyen
27-09-2010, 11:37 PM
HÃY hiểu chính thân tâm của bạn , thì bạn sẽ hiểu người khác . GUơng mặt cử chĩ , hàng động của người ấy phát xuất từ trạng tâm của mình ấy .Đức phật có thể đọc được chúng bởi vì Ngài có kinh nghiệm ,và nhì thấy với trí tuệ tâm trạng thái tâm làm căn bản cho những bổi lộ ấy .Cũng như một người già lão luyện đã trải qua thời thơ ấu hiểu rõ tâm lý trẻ thơ .
Sự "tự tri "là khác với trí nhớ , người già bên trong rất sáng và bên ngoài có vẻ lờ đò .Đọc sách để học hỏi đối với rất khó khăn vì họ quên tên, quên mặt.V..V, có thể họ biết rõ ràng họ cần một cái thau ... nhưng vì trí nhớ kém họ nói lấy cho họ cái ly .
Nếu bạn thấy sinh diệt trong tâm mà không dính mắc vào tiến trình ,để trôi qua hạnh phúc lẫn đâu khổ , thì sự tái sinh của tâm sẽ ngắn dần, ngắn dần . Để cho chúng trôi qua.Dù bạn có rơi vào địa ngục đi nữa cũng đừng lo lắng thái quá ,bởi vì bạn biết rằng địa ngục cũng vô thường .Hành thiền đúng đắn thì bạn sẽ thản nhiên ,nhìn nghiệp cũ diền ra và tiều lần .Hiểu biế cách sinh diệt của vật , bạn chỉ cần tỉnh thức ,chánh niện rồi để tự nhiên trôi chảy theo dòng của chúng .Cũng như trường hợp có hai cội cây Nếu bạn bón phân tưới nước cho một ,mà bỏ mặc cây kia chẳng cần thắc mắc tại sao cây lên tốt , còn lại cây lại èo uột .
DỂ MẶC NGƯỜI TA .
Đừng tìm nỗi người ,nếu cách cư xử sai lầm ,bạn cũng chẳng cần làm khổ mình làm chi , nếu bạn chỉ cho họ thấy sai của họ vẫn không sửa đổi thì để yên như thế .
Đức phật đã theo học nhiều thầy ,ngài thấy phuơng phát của thầy thiếu sót ,nhưng thầy không dèm pha hay làm thầy mất thể diện ,nhờ học hỏi và thái độ khiêm nhường và tôn trọng lên ngài thâu thập lợi ít khi sống với các thầy khác ,Thật vậy học với họ , ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hỏa, lại nữa khi ngài thành đạo , Ngài không chỉ chính hay tìm cách dạy lại họ .Sau khi giác ngộ , ngài kính cẩn nhớ lại những vị thầy đã theo học , mà muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết mà ngài mới tìm ra .
TÌNH YÊU SỰ THẬT :
Tình yêu sự thật và trí tuệ .Tình yêu phần lớn mọi chỉ nghĩ là một cảm giác tạm , có một món ăn thật ngon ,nhưng nếu mỗi ngày dều ăn như thế , chẳng bao lâu bạn sẽ ngán lên tận cổ ,cũng thế tình yêu đó cuối cùng đi dến thù hận và phiền muộn ,Hanh phúc thế gian bao gồm tham ái và luôn luôn dính liền với đau khổ . Thật vậy , đau theo sau hạnh phúc .như cảnh sát theo sau tên trộm .
Tuy thế , chúng ta không loại bỏ hay ngăn trở loại cảm giác này ,chúng ta không nên dính mắc hay đồng hóa với chúng mà chỉ cần biết chúng là gì .sau đó pháp sẽ có mặt . Một người yêu một người khác ,rồi cuối cùng người yêu ra đi hay lài đời . Than khóc hay nhớ tưởng lâu dài mắn gữi cái thêm đổi chứ không phải tình yêu . Khi chúng ta thể nhập chân lý ,không còn cần hay muố nữa , trí tuệ và tình yêu thật sự lấn át tham ái và tràn ngập thế gian .