PDA

View Full Version : GIÁO XỨ THỔ HOÀNG- XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ GIA NHẬP ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂhongbinh
02-10-2010, 10:15 AM
CHƯƠNG TRÌNH XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NĂM 2010
14 Giờ Chúa Nhật ngày 05/09/2010 họp phụ huynh.

13 Giờ Chúa Nhật ngày 26/09/2010 thi& tập nghi thức ( suốt trong tuần nầy các em phải tham dự các thánh lễ sáng trong ngày vào lúc 4 giờ 30, sau thánh lễ ở lại để các anh chị trưởng hướng dẫn sám hối khoảng chừng 5 phút.

7 Giờ thứ bảy ngày 02/10/2010 tập rước, tổng kết phát thưởng và xưng tội lần đầu.

7 Giờ 30 Chúa nhật lễ Mẹ Mân côi Thánh lễ rước lễ lần đầu và các em chính thức được trao khăn Ấu, gia nhập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.

Đúng 8 giờ 30 ngày 02/10/2010 sau khi tập một số nghi thức, tổng kết và phát thưởng cha quản xứ đã ra giúp các em xét mình, sám hối và ban phép giải tội lần đầu cho các em.

Việc đền tội các em phải thực hiện là 1 chuỗi kinh Mân côi năm sự vui và về nhà mở Tin Mừng Thánh Lu Ca đọc :"Dụ ngôn người cha nhân hậu" 1 lần.


http://ca4.upanh.com/14.97.18328691.ZYX0/01.jpg
THAM DỰ THÁNH LỄ SÁNG
http://ca6.upanh.com/14.97.18328693.Hix0/02.jpg
THÁNH LỄ SÁNG 4 GIỜ 30
http://ca5.upanh.com/14.97.18328696.3aM0/03.jpg
CỐ GẮNG LÀM QUEN
http://ca7.upanh.com/14.97.18328698.DJ40/04.jpg
CHA XỨ KHÍCH LỆ
http://ca5.upanh.com/14.97.18328700.5Bl0/05.jpg
TRƯỞNG HƯỚNG DẪN
http://ca6.upanh.com/14.97.18328701.tCM0/06.jpg
ĐEM THEO SÁCH VỞ ĐỂ ĐI HỌC VÌ Ở XA
http://ca4.upanh.com/14.97.18328703.Sn10/07.jpg
TẬP RƯỚC CHO NGÀY LỄ
http://ca6.upanh.com/14.97.18328705.dg20/08.jpg
TRONG NHÀ THỜ NGÀY 03/10/2010
http://ca4.upanh.com/14.97.18328707.DEe0/09.jpg
TRƯỞNG TỔNG KẾT
http://ca5.upanh.com/14.97.18328708.31K0/10.jpg
PHÁT THƯỞNG
http://ca7.upanh.com/14.97.18328710.UL30/11.jpg
PHÁT THƯỞNG
http://ca5.upanh.com/14.97.18328712.7lO0/12.jpg
PHÁT THƯỞNG
http://ca6.upanh.com/14.97.18328713.B20/13.jpg
PHÁT THƯỞNG
http://ca4.upanh.com/14.97.18328715.Csg0/14.jpg
CHA XỨ GIÚP XÉT MÌNH
http://ca6.upanh.com/14.97.18328717.JIH0/15.jpg
CHA XỨ GIÚP SÁM HỐI
http://ca7.upanh.com/14.97.18328718.upE0/16.jpg
CHA XỨ GIÚP SÁM HỐI
http://ca5.upanh.com/14.97.18328720.xxI0/17.jpg
CHA XỨ NHẮC LẠI CÁCH XƯNG TỘI
http://ca4.upanh.com/14.97.18328723.rni0/18.jpg
BAN BÍ TÍCH GIẢI TỘI
http://ca5.upanh.com/14.97.18328724.5Bl0/19.jpg
KIM PHƯỚC XƯNG TỘI LẦN ĐẦU-03/10/2010
http://ca4.upanh.com/14.97.18328727.GYk0/20.jpg

hongbinh
03-10-2010, 10:27 AM
HÌNH ẢNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU.Đúng 7 giờ sáng ngày 03/10/2010, lễ Mẹ Mân Côi, các em rước lễ lần đầu đã tập trung trước cửa nhà thờ để làm nghi thức nhận khăn gia nhập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, kể từ nay các em là ấu nhi ngoan của Chúa, các em sẽ được sinh hoạt theo tôn chỉ của phong trào. tiếp theo sau đó là Thánh lễ trọng thể đã được tiến hành trong niềm vui vô bờ của các em, của anh chị trưởng và của các phụ huynh.http://ca5.upanh.com/14.149.18379164.XwU0/01.jpg
TẬP TRUNG

http://ca5.upanh.com/14.149.18379168.GzR0/02.jpg

XỨ ĐOÀN TRƯỞNG ĐÓN NHẬN
http://ca5.upanh.com/14.149.18379172.8rf0/03.jpg
CHUẨN BỊ TRAO KHĂN
http://ca6.upanh.com/14.149.18379177.LG60/04.jpg
TRAO KHĂN
http://ca5.upanh.com/14.149.18379184.ci80/05.jpg
TRAO KHĂN
http://ca5.upanh.com/14.149.18379188.lMR0/06.jpg
TRAO KHĂN
http://ca5.upanh.com/14.149.18379192.6Py0/07.jpg
TRAO KHĂN
http://ca5.upanh.com/14.149.18379196.iaj0/08.jpg
TRAO KHĂN
http://ca5.upanh.com/14.149.18379200.81D0/09.jpg
TRAO KHĂN
http://ca6.upanh.com/14.149.18379205.ExN0/10.jpg
TRAO KHĂN
http://ca6.upanh.com/14.149.18379209.iGV0/11.jpg
CÁC EM SƠ CẤP
http://ca6.upanh.com/14.149.18379213.cFy0/12.jpg
THIẾU NHI THÁNH THỂ GX THỔ HOÀNG
http://ca6.upanh.com/14.149.18379217.eF90/13.jpg
PHỤ HUYNH ĐI ĐẦU ĐOÀN RƯỚC
http://ca5.upanh.com/14.149.18379220.zA50/14.jpg
CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
http://ca4.upanh.com/14.149.18379223.hDK0/15.jpg
TRÊN TAY CÀNH HUỆ TRẮNG
http://ca6.upanh.com/14.149.18379229.dkL0/16.jpg
CHA CHỦ TẾ PHẠM SỸ HIỆN
http://ca5.upanh.com/14.149.18379232.f1W0/17.jpg
VÀO NHÀ THỜ
http://ca4.upanh.com/14.149.18379235.S4u0/18.jpg
VÀO NHÀ THỜ
http://ca7.upanh.com/14.149.18379238.LaM0/19.jpg
VÀO NHÀ THỜ
http://ca7.upanh.com/14.149.18379242.Upa0/20.jpg

hongbinh
03-10-2010, 10:48 AM
HÌNH ẢNH TRONG THÁNH LỄ.Thánh lễ nghiêm trang và trọng thể, cha chủ tể đã chia sẻ cùng các em: bầu sữa mẹ là một món quà tặng nuôi các em khôn lớn, khuôn mặt già trước tuổi của cha là quà tặng nuôi các em thành người, Mình Máu Thánh Chúa Ki Tô là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người, để nhờ đó con người được trở nên hoàn toàn là con cái của Chúa và được hưởng sự sống đời đời của chính Đức Ki Tô.


http://ca5.upanh.com/14.150.18380572.iTk0/01.jpg
TIẾN VÀO CUNG THÁNH
http://ca5.upanh.com/14.150.18380576.omu0/02.jpg
TIẾN VÀO CUNG THÁNH
http://ca5.upanh.com/14.150.18380580.E5c0/03.jpg
ĐẦU LỄ
http://ca6.upanh.com/14.150.18380585.KA20/04.jpg
TRÀNG PHÁO TAY ĐẦU LỄ
http://ca4.upanh.com/14.150.18380591.tQh0/05.jpg
BẮT TAY ĐẦU LỄ
http://ca7.upanh.com/14.150.18380594.aGW0/06.jpg
BÀI ĐỌC 1
http://ca7.upanh.com/14.150.18380598.bYY0/07.jpg
BÉ DẪN LỄ
http://ca4.upanh.com/14.150.18380603.Wn50/08.jpg
BÀI ĐỌC 2
http://ca7.upanh.com/14.150.18380606.JD60/09.jpg
CHA GIẢNG TIN MỪNG
http://ca4.upanh.com/14.150.18380607.Oio0/10.jpg
LẬP LẠI LỜI HỨA KHI CHỊU BÍ TÍCH RỬA TỘI
http://ca5.upanh.com/14.151.18380616.9k10/11.jpg
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
http://ca7.upanh.com/14.151.18380618.MKD0/12.jpg
DÂNG LỄ VẬT
http://ca7.upanh.com/14.151.18380622.2XD0/13.jpg
BÁNH VÀ RƯỢU
http://ca5.upanh.com/14.151.18380624.HhV0/14.jpg
DÂNG NẾN
http://ca4.upanh.com/14.151.18380627.RiS0/15.jpg
DÂNG HOA
http://ca7.upanh.com/14.151.18380630.Cmy0/16.jpg
DÂNG HOA
http://ca7.upanh.com/14.151.18380634.bhH0/17.jpg
THÀNH KÍNH DÂNG
http://ca7.upanh.com/14.151.18380642.i3a0/18.jpg
TIẾN HƯƠNG
http://ca7.upanh.com/14.151.18380646.F7n0/19.jpg
KINH LẠY CHA
http://ca5.upanh.com/14.151.18380652.ZFa0/20.jpg

anhdat
03-10-2010, 10:52 AM
đoàn xuân đạt yên đồng ý yên-nam định

hongbinh
03-10-2010, 11:01 AM
NHỮNG HÌNH ẢNH CUỐI LỄ


http://ca4.upanh.com/14.152.18381651.qv90/01.jpg
HÌNH ẢNH TỔNG THỂ TRONG THÁNH LỄ
http://ca6.upanh.com/14.152.18381653.bZu0/02.jpg
PHỤ HUYNH CÁM ƠN
http://ca7.upanh.com/14.152.18381654.XX20/04.jpg
TẶNG HOA CHO CHA XỨ
http://ca6.upanh.com/14.152.18381657.cAo0/043.jpg
RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH
http://ca7.upanh.com/14.152.18381658.vqu0/05.jpg
CHA XỨ NHẬN HOA
http://ca4.upanh.com/14.152.18381659.LNO0/06.jpg
LƯU NIỆM THEO GIÁO HỌ
http://ca6.upanh.com/14.152.18381661.hb0/07.jpg
LƯU NIỆM
http://ca6.upanh.com/14.152.18381665.85Y0/08.jpg
LƯU NIỆM
http://ca7.upanh.com/14.152.18381666.09K0/09.jpg
LƯU NIỆM
http://ca5.upanh.com/14.152.18381668.4Sa0/10.jpg
LƯU NIỆM
http://ca7.upanh.com/14.152.18381670.UYF0/11.jpg
LƯU NIỆM
http://ca5.upanh.com/14.152.18381672.let0/12.jpg