PDA

View Full Version : Đừng hỏi rằng......?sibe
20-05-2008, 03:55 PM
Đừng hỏi rằng tại sao tôi yêu, yêu Chúa hết xác hồn thần trí.....Đó là một bài hát mà mình không nhớ tựa đề, chỉ nhớ có 1 câu đó thôi. Nó đã gây cho mình một cảm xúc sâu sắc và thật khó quên. Mình đã tìm bài hát đó lâu rồi nhưng ko thấy. Có bạn nào biết xin chỉ cho mình voi. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc phúc cho bạn và luôn ở bên bạn.

chuotpt3
05-09-2014, 03:33 PM
Bạn có thể vào đây lấy nhé: www.dinh.dk/pdf/dunghoi-hl.pdf
Hoặc: http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/chuotpt3/DungHoi-HungLan.pdf