PDA

View Full Version : YÊU THƯƠNGjosviet
21-05-2008, 11:23 PM
Đây là giới răn hết sức ngắn gọn
Tôi xin được trao cho bạn:
Đó là HÃY YÊU THƯƠNG,
Rồi bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Nếu bạn cần thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu thương.
Nếu bạn phải nói, hãy nói vì yêu thương.
Nếu bạn sắp khiển trách một ai đó, hãy khiển trách vì yêu thương.
Nếu bạn muốn tha thứ, hãy tha thứ vì yêu thương.
Bạn hãy luôn giữ trong tim cội rễ yêu thương,
Vì những điều tốt đẹp chỉ mọc lên từ cội rễ yêu thương..."

:53::53::53:


Thánh Augustino,
Tiến sĩ Hội Thánh

theresa _hien
28-05-2008, 02:57 PM
Giới răn Yêu Thương:" Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con".