PDA

View Full Version : Những bài hát ca ngợi quê hương của cố nhạc sư HẢI LINHjosviet
22-05-2008, 12:13 AM
HƯƠNG QUÊ
http://www.box.net/rssdownload/161299301/Huong%20Que.mp3

ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ
http://www.box.net/rssdownload/161299813/Dalat%20Trang%20Mo.mp3

LÒNG MẸ
http://www.box.net/rssdownload/161299537/Long%20Me.mp3

Rất cám ơn chị HHT và BKT!:3:

truong nguyen phong
22-05-2008, 12:56 PM
con xin cám ơn
NGUYÊN XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO CHUNG TA

giusehien
22-05-2008, 10:21 PM
Cám ơn Josviet đã chia sẽ những bài hát ca ngợi quê hương của cố nhạc sư HẢI LINH. Xin Thiên Chúa chúc lành bạn trong mọi sự bình an...

josviet
24-05-2008, 12:39 AM
CÓC QUÂN
Lời: Đồng Dao
Nhạc: Hải Linh
Thể hiện: Ca đoàn Hồn Nước
http://www.box.net/rssdownload/161216001/COC%20QUAN.mp3

NHẠC VIỆT
Thơ: Xuân Thu
Nhạc: Hải Linh
Thể hiện: Ca đoàn Hồn Nước
http://www.box.net/rssdownload/161216185/NHAC%20VIET.mp3

HÒ NON NƯỚC
Thơ: Võ Thanh
Nhạc: Hải Linh
Thể hiện: Ca đoàn Hồn Nước
http://www.box.net/rssdownload/161216265/HO%20NON%20NUOC.mp3

josviet
24-05-2008, 01:02 AM
DUYÊN KÌ NGỘ
Thơ: Hàn Mặc Tử
Nhạc: Hải Linh
Thể hiện: Ca đoàn Hồn Nước
http://www.box.net/rssdownload/161221325/DUYEN%20KY%20NGO.mp3


THẰNG BỜM
Lời: Ca dao
Nhạc: Hải Linh
Thể hiện: Ca đoàn Hồn Nước
http://www.box.net/rssdownload/161221707/THANG%20BOM.mp3

TIẾNG THU
Thơ: Lưu Trọng Lư
Nhạc: Hải Linh
Thể hiện: Ca đoàn Hồn Nước
http://www.box.net/rssdownload/161221839/TIENG%20THU.mp3

RA KHƠI
Lời: Xuân Thu
Nhạc: Hải Linh
Thể hiện: Ca đoàn Hồn Nước
http://www.box.net/rssdownload/161221453/RA%20KHOI.mp3