PDA

View Full Version : Trắc nghiệm zui zui! Mại zô đêêê...^o^Ti_Amo
16-10-2010, 01:15 PM
Abba gửi cả nhà link của bài Trắc Nghiệm Nhân Cách. Bài này được " nhập khẩu" từ Tây tạng huyền bí đó nhoa! :71:
Abba "mần" rồi, thấy cũng...chính xác lắm. Mời Bà con cùng chơi. :hug:

Link nè:

https://docs.google.com/present/view?id=dfxws623_1ct3t7jn2 (https://docs.google.com/present/view?id=dfxws623_1ct3t7jn2)