PDA

View Full Version : Chúa Nhật 29 Thường Niên (Gm. Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
17-10-2010, 06:23 AM
Chúa Nhật 29 Thường Niên:
(Gm. Nguyễn Văn Khảm)

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/giesucaunguyen.jpg

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1010/cn_29_tn__lc181-_8__2004.mp3