PDA

View Full Version : TIN VUI GP BAN MÊ THUỘTVinam
19-10-2010, 07:10 AM
PHONG CHỨC LINH MỤCNgày mai 20.10.2010 lúc 8 giờ, Đức Giám Mục Giáo Phận BMT Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản sẽ phong chức Linh Mục cho 9 Thầy Phó tế tại Nhà Thờ Chính Tòa

Danh sách các Thầy Phó Tế:


01. G.Baotixita Nguyễn Tiến Đạt GX. Long Điền
02. Giuse Trịnh Văn Kính Gx. Thọ Thành
03. Anrê Trần Thế Minh Gx. Long Điền
04. Giuse Nguyễn Đình Ngọc Gx. Xuân Lộc
05. Phaolô Trần Vĩnh Niệm Gx. Vinh Hòa
06. Nicolas Lưu Nhất Tâm Gx. Châu Sơn
07. Phêrô Trần Thanh Trực Gx. Vinh Đức
08. Giuse Hồ Ngọc Vũ Gx. Vinh An
09. Phêrô Nguyễn Thanh Vũ Gx.Châu Sơn


Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Giáo phận BMT và cho các Thầy Phó tế trong ngày Hồng phúc này.