PDA

View Full Version : TÂMTamHonNho
23-10-2010, 08:21 PM
TÂMTâm hải hà giữa giòng đời vạn biến
Tâm an bình giữa ngàn nỗi gian truân
Tâm yêu thương như tình biển muôn trùng
Tâm mở rộng gói trọn lòng nhân thế
......

Thiều Châu